Avaldatud: 2021-05-20 09:24:03 CEST
Saunum Group AS
Börsiteade

Saunum Group AS-i aktsiate täiendava avaliku pakkumise teade

Saunum Group AS (registrikood 12765742, edaspidi Saunum) korraldab oma aktsiate täiendava avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Saunumi poolt koostatud pakkumise dokument, mis on kättesaadav Saunumi kodulehel www.saunum.com/et/pakkumine2021. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 2,5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti.

Avalikult pakutakse kuni 60 000 aktsiat, Saunum jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 25 000 aktsia võrra, kokku kuni 85 000 aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 924 000 kuni 1 309 000 eurot, plaanitakse kasutada tootearenduse finantseerimiseks ning turundus- ja müügitegevuse arendamiseks ja laiendamiseks nii Eestis kui ka valitud eksport-turgudel (sh Soome, Rootsi, Saksamaa, Kanada ja USA).

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis. Saunum esitab taotluse pakkumise käigus emiteeritavate uute aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North.

 

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 26. mail 2021 kell 10.00 ning lõppeb 4. juunil 2021 kell 15.00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 15,40 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 15,30 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Saunumil on üks klass aktsiaid ja pakutavad aktsiad kuuluvad samasse klassi.

 

OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

 

26. mai 2021 - Algab pakkumisperiood

4. juuni 2021 - Pakkumisperioodi lõpp

7. juuni 2021 või sellele lähedane kuupäev - Saunum avaldab pakkumise tulemused

9. juuni 2021 või sellele lähedane kuupäev - Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja aktsiate eest tasumine

17. juuni 2021 või sellele lähedane kuupäev  - Kauplemise algus Nasdaq Tallinn First Northil 

    

Märkimiskorralduse vorm

 

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]

Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]

Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]

Väärtpaber: SAUNUM GROUP AKTSIA täiendav 2

ISIN-kood: EE3802019754

Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]

Hind (ühe aktsia kohta): 15,40 eurot

Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]

Vastaspool: Saunum Group AS

Vastaspoole väärtpaberikonto: 99109374703

Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank

Tehingu väärtuspäev: 09.06.2021

Tehingu liik: ost

Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

 

 

 Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

 

Henri Lindal

Juhatuse liige

Saunum Group AS

+372 55 560 153

henri.lindal@saunum.com

 

Saunum Group AS on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on saunakeriste ja sisekliimaseadmete arendus, tootmine ja müük.   

 

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.  Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Ühendkuningriigis või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama. Aktsiaid pakutakse ainult pakkumisdokumendi alusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele pakkumisdokument on suunatud. Pakkumisdokumendis sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid aktsiaid märkima, tuginedes pakkumisdokumendis sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele tuginedes.