Paskelbta: 2021-09-13 12:49:42 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. rugsėjo 10 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-09-13 12:49 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. rugsėjo 10 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 44,3776 0 29,6309 143247,5596
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,3013 883,8544 0 282733,0076
INVL Baltijos fondas 49,017 123,87539 0 211381,460048

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com