Offentliggjort: 2021-01-07 13:35:20 CET
PFA Invest
Finanskalender

Finanskalender 2021 for Investeringsforeningen PFA Invest

Hermed følger den forventede finanskalender for Investeringsforeningen PFA Invest i 2021

1. februar 2021              Frist for fremsættelse af forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
9. marts 2021                Offentliggørelse af årsrapport for 2020.
25. marts 2021              Ordinær generalforsamling.
31. august 2021             Offentliggørelse af halvårsrapport for første halvår 2021.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til Stine Bernt Simonsen.

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

Stine Bernt Simonsen