English Latvian
Publicēts: 2016-08-02 21:43:36 CEST
Olainfarm
Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Lēmumu projekti AS „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei 2016.gada 16.augustā:

Olaine, 2016-08-02 21:43 CEST -- 1. Padomes vēlēšanas.

Lēmumu projekti:

1.1. Ievēlēt AS “Olainfarm” Padomi sekojošā sastāvā piecu gadu termiņam, nosakot 2016.gada 16.augustu par padomes pilnvaru termiņa sākuma datumu:

Vārds, uzvārds:

1. Aleksandrs Raicis

2. Geliia Gildeeva

3. Gunta Veismane

4. Ivars Godmanis

5. Valentīna Andrējeva

 

1.2. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 11500,00 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro) apmērā.

 

2. Statūtu grozījumi.

Lēmumu projekti:

2.1. Veikt sekojošus grozījumus AS „Olainfarm” Statūtos:

 

2.1.1. Izteikt Statūtu 4.punktu sekojošā redakcijā:

„4. Valde

Sabiedrības Valde sastāv no septiņiem valdes locekļiem. Valdes locekļus ievēlē Padome. Padome no Valdes locekļu vidus ieceļ Valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājam un trim Valdes locekļiem ir neierobežotas tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi. Pārējiem trim Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību tikai kopīgi.”

2.1.2. Izteikt Statūtu 6.2.punktu šādā redakcijā:

„6.2. Revīzijas komitejas locekļi tiek ievēlēti akcionāru sapulcē uz 2 (diviem) gadiem”.

 

2.2. Apstiprināt AS “Olainfarm” Statūtu jauno redakciju.

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 40 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

         Papildu informācija:
         Salvis Lapiņš
         AS „Olainfarm“ valdes loceklis
         mob. tālr. +37126448873
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv