Offentliggjort: 2016-03-22 14:20:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 28, 2016 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. april 2016.
Med virkning fra 1. april 2016 ændres kuponrenten på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april
2016 - 30.
juni 2016.

Obligationer uden renteloft,
EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. april 2016:    
  0,0000 % p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. april
2016:        0,00 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47
38 69.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


03222817.pdf