English Lithuanian
Paskelbta: 2021-05-05 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Kita informacija

Dėl Europos Sąjungos Bendrojo Teismo priimto sprendimo atšaukti Europos Komisijos sprendimą suderinti atsinaujinančių energetikos projektų skatinimo schemą

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad Europos Sąjungos Bendrasis Teismas 2021 m. balandžio 14 d. priėmė sprendimą atšaukti Europos Komisijos sprendimą suderinti Lietuvoje taikytą atsinaujinančių energetikos projektų skatinimo schemą (toliau – Schema).

Šiuo metu skatinamuosius tarifus pagal minėtos Schemos nuostatas gauna Bendrovės dukterinės bendrovės UAB „Vėjo vatas“, UAB „Vėjo gūsis“ ir UAB „Eurakras“.

Remiantis susiklosčiusia rinkos praktika, Europos Sąjungos Bendrajam Teismui atšaukus suderintą Schemą potencialiai bus pradėtas nuodugnus tyrimas (angl. in-depth investigation) dėl Schemos taikymo (toliau – Tyrimas) , kuris gali užtrukti ir iki kelerių metų. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad sprendimas atšaukti Europos Komisijos sprendimą suderinti Schemą nereiškia galutinio neigiamo sprendimo dėl Schemos taikymo Lietuvoje.

Kadangi Bendrovė nėra potencialiai prasidėsiančio Tyrimo šalis, apie Tyrimo eigą Bendrovė viešai informuos tik tokiu atveju, jeigu Tyrimo eigoje viešai atskleista bei Bendrovei prieinama informacija bus aktuali investuotojams.

Pagal šiuo metu Bendrovei prieinamą informaciją, vykstantys procesai dėl Schemos atšaukimo neturėtų daryti reikšmingos įtakos Bendrovės įmonių grupės finansiniams rezultatams.


Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076