English
Published: 2020-04-16 13:06:04 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Udlodning af aconto-udbytter

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt nedennævnte udbytter for første kvartal af 2020.

De optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Automatisk geninvestering – For automatisk geninvestering skal investor kontakte sin egen depotbank. Geninvesteringskurserne fastsættes og gennemføres til indre værdier per den 27. april 2019 fratrukket udbytte.

ISINAndelsklasse/afdelingUdlodning i DKK
pr. bevis
DK0060804136 European CLO Investment Grade DKK 5
DK0060804052 European CLO Opportunity KL 11

Tidsplan
24. april 2020 - Sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte
27. april 2019 - Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte
29. april 2019 - Udbyttet er til disposition på investors konto

Kontaktperson(er):
Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.