Paskelbta: 2021-09-09 08:07:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Europos Sąjungos Bendrojo Teismo priimto sprendimo atšaukti Europos Komisijos sprendimą suderinti paskirtojo tiekėjo schemą Lietuvoje

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad Europos Sąjungos Bendrasis Teismas (toliau – Bendrasis teismas) 2021 m. rugsėjo 8 d. priėmė sprendimą dėl procedūrinių Europos Komisijos pažeidimų derinant Lietuvoje taikomą paskirtojo tiekėjo schemą atšaukti jos suderinimą.

Bendrovė primena, kad siekiant užtikrinti gamtinių dujų tiekimo į Lietuvą diversifikavimą ir Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklą, 2014 m. vasarį Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Ignitis“ (toliau – „Ignitis“ (tuo metu – UAB LITGAS)) konkurso būdu buvo paskirta 2015–2024 m. laikotarpiui vykdyti suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo būtinojo kiekio, kurio dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, paskirtojo tiekimo į Klaipėdos SGD terminalą veiklą.

Remiantis galiojančiais teisės aktais bei iki šiol su Europos Komisija suderinta paskirtojo tiekėjo schema, SGD terminalo būtinasis kiekis sudaro keturis SGD standartinius krovinius per metus, o skirtumas tarp šių krovinių ir vidutinės gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kainos yra kompensuojamas per SGD terminalo saugumo dedamąją.

Bendrojo teismo sprendimas panaikino Europos Komisijos 2018 m. spalio 31 d. sprendimą, kuriuo buvo suderinta nuo 2016 iki 2024 m. pabaigos galiojanti paskirtojo tiekėjo schema. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad sprendimas atšaukti Europos Komisijos suderinimą buvo priimtas atsižvelgiant į faktą, kad derinant paskirtojo tiekėjo schemą buvo nustatyti tam tikri procedūriniai pažeidimai, susiję valstybės pagalbos derinimo procedūromis. Svarbu pažymėti, kad Bendrojo teismo požiūriu Europos Komisija daugeliu reikšmingų aspektų tinkamai įvertino pagalbos schemos veikimo mechanizmą (įskaitant poreikį vykdyti paskirtojo tiekėjo funkcijas) ir pripažino šio mechanizmo suderinamumą su valstybės pagalbos taisyklėmis. Ir tuo pačiu, Bendrasis teismas laikėsi pozicijos, kad Europos Komisija turėjo plačiau analizuoti valstybės pagalbos schemos dalį susijusią su „Ignitis“ kompensuojamomis sąnaudomis. Šiuo atveju Bendrasis teismas nurodė, kad Europos Komisija turėtų analizuoti šį klausimą išsamiau.

Remiantis susiklosčiusia rinkos praktika, Bendrajam Teismui atšaukus suderintą paskirtojo tiekėjo schemą potencialiai bus pradėtas nuodugnus tyrimas (angl. in-depth investigation), kuris gali užtrukti ir iki kelerių metų. Minėtas tyrimas turėtų būti susijęs tik su dalimi „Ignitis“ kompensuojamų sąnaudų. Atitinkamai Europos Komisijai pašalinus abejones dėl Bendrojo teismo nurodytų klausimų ir užbaigus tyrimą, paskirtojo tiekėjo schema turėtų būti suderinta iš naujo. Bendrovė taip pat pažymi, kad bendradarbiaus su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir Europos Komisija tam, kad Bendrojo teismo iškelti klausimai būtų kaip įmanoma greičiau atsakyti ir valstybės pagalbos schema būtų suderinta pakartotinai.

Nors pagal iki šiol suderintą paskirtojo tiekėjo schemą 2016 iki 2020 m. laikotarpiu viso „Ignitis“ buvo kompensuota apytiksliai 129 mln. eurų sąnaudų, tačiau Bendrojo teismo kvestionuojama dalis sudaro iki 10 mln. eurų.

Bendrovė apie Bendrajame teisme nagrinėjamą bylą ir su jos baigtimi susijusias rizikas yra atskleidusi Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo prospekte.

Apie būsimus esminius įvykius, susijusius su Bendrojo teismo sprendimu, Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos:
Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076