Publicēts: 2014-07-23 12:37:00 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

23. jūlija valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 23.jūlijā, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2019.gada 21.novembrī.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 16 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 57,5 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 3,6 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 2,50% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 1,800%.

Ceturtdien, 24.jūlijā, notiks fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 5 gadu valsts vērtspapīrus par kopējo summu 4 milj. EUR pēc nominālvērtības.

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr. 67094324
         Mob.tālr.26499049
         E-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase