Paskelbta: 2021-04-07 13:47:33 CEST
Klaipedos Nafta
Kita informacija

LR Vyriausybė priėmė nutarimą reglamentuojantį Suskystintų gamtinių dujų terminalo operatoriaus dividendams skiriamos pelno dalies apskaičiavimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. balandžio 7 d. priėmė nutarimą, kuriuo pakeičiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimas Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ papildant 31 punktu, kuris be kita ko numato, kad SGD (Suskystintų gamtinių dujų) terminalo operatorius dividendams už 2020–2024 metus išmokėti skiriamą pelno dalį, apskaičiuoja iš paskirstytinojo pelno eliminuodamas nerealizuoto valiutos kursų pokyčio įtaką ir kitas nerealizuoto pelno (nuostolių) sumas.

Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594.