Offentliggjort: 2020-03-25 10:10:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 28, 2020 – TAP-Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab fredag den 27. marts 2020
Nordea Kredit afholder diverse TAP auktioner via Bloomberg fredag den 27.
marts
2020.Foreløbig anslår Nordea Kredit at sælge følgende større
   poster:+------------+--------+---------------------------+------------------
   ----------+
|ISIN
    |Navn  |Foreløbig mængde i mio. DKK|Forventet auktions
   tidspunkt|
+------------+--------+---------------------------+------------------
   ----------+
|DK0002044395|-0,35%
 |400            |10.00            |
|      |Cita 
 |              |              |
|      |2022
  |              |              
   |
+------------+--------+---------------------------+---------------------------
   -+
|DK0002043744|1,0%
Okt|1.600           |10.30            |
|      
|2024  |              |              
   |
+------------+--------+---------------------------+---------------------------
   -+

Ved
de ovennævnte store auktioner åbnes der for budgivning cirka 15 minutter før
de
respektive skæringstidspunkter.For alle auktioner hvor der udbydes mere end
DKK 100 mio. kan der bydes i fold á
DKK 100 mio.Øvrige fondskoder sælges
henover dagen med 2 minutters varsel. Her forventes
følgende
mængder:Diverse floatere, samlet ca. DKK 150 - 250 mio.

Diverse RTL,
samlet ca. DKK 250 - 350 mio.Alle auktioner har som udgangspunkt valør 31.
marts 2020, men såfremt det ønskes
kan valør ændres til 1. april
2020.Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde de fulde annoncerede
beløb på
auktionerne og kan vælge at splitte ovennævnte auktioner i mindre
auktioner.Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea, Long Term Funding, Peter
Brag på telefon
33 33 16 63 og Lau Kingo på telefon 33 33 17 51.

Venlig
hilsenNordea Kredit Realkreditaktieselskab


 


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.pdf