English Estonian
Avaldatud: 2024-05-30 11:29:24 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Holm Bank AS võlakirjade kauplemisele võtmine Balti First North võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2024-05-30 11:29 CEST --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni 07. mai 2024. a otsusele võetakse Holm Bank AS-i 2000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot (EUR 9.50 Holm Bank Bonds 24-2034, ISIN kood: EE3300004290) kauplemisele Balti First North võlakirjade nimekirjas tingimusel, et: 

  • Pakkumine on toimunud vastavalt Ettevõtte Kirjelduses kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • Pakkumise õnnestumise korral on pakutavad võlakirjad emiteeritud ning kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • Emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile tingimuste täitmise aruande.

Seisuga 30. mai 2024. a on mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt ja vastavalt pakkumistulemustele on 2000 Holm Bank AS võlakirja kauplemisel Balti First North võlakirjade nimekirjas alates reedest, 31. maist 2024. a.

Täiendav info:

Emitendi nimi Holm Bank AS
Emitendi lühinimi HLMBK
ISIN kood EE3300004290
Lunastamiskuupäev 30.05.2034
Väärtpaberite nimiväärtus 1000 EUR
Väärtpaberite arv 2000
Kogunimiväärtus 2 000 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi HLMBK095034FA
Intressimäär 9,50%
Intressimakse kuupäevad 2 korda aastas (30.05; 30.11)

Holm Bank AS-i nõustaja on Advokaadibüroo Sorainen.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.