Paskelbta: 2020-08-19 17:09:54 CEST
Linas Agro Group
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimas apie balsavimo teisių netekimą

AB „Linas Agro Group“ gavo Arūno Zubo ir Jono Bakšio  pranešimus apie akcijų paketo netekimą (žr. prisegtas bylas). Ribos peržengimo priežastis yra pasikeitęs teisinis reguliavimas. Deklaruojama peržengimo riba – 5 proc.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis į Finansų direktorių Mažvydą Šileiką, mob.  8 619 19 403, e. p. m.sileika@linasagro.lt.

Priedai


Pranesimas apie balsavimo teisiu paketo netekima_Jonas Baksys.pdf
Pranesimas apie balsavimo teisiu paketo netekima_Arunas_Zubas.pdf