English Lithuanian
Paskelbta: 2022-05-27 08:01:09 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

„INVL Asset Management“ likviduoja INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondą

Vilnius, Lietuva, 2022-05-27 08:01 CEST --  

„INVL Asset Management“ likviduoja INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondą

Bendrovė „INVL Asset Management“ priėmė sprendimą panaikinti (likviduoti) INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondą. Primename, kad šio subfondo vienetų pardavimas, išpirkimas bei keitimas, siekiant apsaugoti subfondo dalyvių interesus, yra sustabdyti nuo kovo 1 d. Priėmus sprendimą dėl likvidavimo, fondo vienetų pardavimas, keitimas ir išpirkimas yra nutraukiami (neterminuotai).

„Mūsų pagrindinis tikslas yra apsaugoti klientų sukauptą turtą. Dėl karinės agresijos Ukrainoje Rusijos Federacijoje taikomos finansinės sankcijos, ribojimai Maskvos vertybinių popierių biržoje bei neapibrėžtumas šio regiono finansų rinkoje nesudaro praktinių sąlygų tęsti subfondo veiklos. Be to, geopolitinė situacija, nulemta Rusijos karinės agresijos Ukrainos atžvilgiu, nėra suderinama su mūsų vertybėmis, todėl nuo pirmos karo dienos ėmėmės veiksmų nutraukti visus verslo ryšius su Rusija, kuriuos techniškai įmanoma atlikti valdomuose produktuose“, – sako „INVL Asset Management“ generalinė direktorė Laura Križinauskienė.

Visos INVL Rusijos nevalstybinių įmonių fondo portfelį sudariusios finansinės priemonės, kurių prekyba tuo metu nebuvo apribota, yra parduotos (apie 43 proc. subfondo turto, vertinant 2022-02-25 duomenimis), o subfondo turimos piniginės lėšos sudaro apie 930 tūkst. eurų.

Likusių subfondo finansinių priemonių praktinės realizavimo galimybes ir terminus patikimai prognozuoti, atsižvelgiant į susidariusią situaciją, yra sudėtinga. Dėl šių priežasčių priimtas sprendimas subfondo turto padalijimą ir atsiskaitymą su investuotojais vykdyti keliais etapais.

Planuojama, kad pirmasis subfondo turimų lėšų paskirstymas dalyviams bus atliktas iki šių metų rugpjūčio mėn. 31 d. Informacija apie likusių lėšų paskirtymą ir galutinę subfondo panaikinimo datą bus skelbiama interneto svetainėje www.invl.com

INVL netaikys subfondo taisyklėse nustatyto valdymo mokesčio už laikotarpį nuo subfondo veiklos sustabdymo.

Dalyviams dėl subfondo naikinimo nereikia imtis jokių veiksmų. Siekiant sklandaus atsiskaitymo, INVL Asset Management” dalyvius kviečia pasitikrinti ir, esant reikalui, atsinaujinti mokėjimo sąskaitos duomenis. Dėl to dalyviai turėtų kreiptis į  INVL Asset Management” (jeigu investiciniai vienetai buvo įsigyti tiesiai iš bendrovės ar saugomi joje) arba į savo finansų tarpininką ar finansinių priemonių saugotoją (jeigu investiciniai vienetai buvo įsigyti per trečiąjį asmenį ir (ar) pas jį yra saugomi dalyvio turimi subfondo investiciniai vienetai).

 

 

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com