English Estonian
Avaldatud: 2023-01-06 18:00:00 CET
Enefit Green
Börsiteade

Kommentaar seoses meedias ilmunud artikliga

5. jaanuaril ilmus Eesti Rahvusringhäälingu portaalis uudis pealkirjaga "Valitsus eraldas Liivi lahe tuulepargi Eesti Energiast", millest võib jääda ekslik mulje Liivi lahe meretuulepargi projekti tuleviku osas.

Enefit Green on alates aktsiate esmaemissioonist möödunud aastal (sh. avaliku aktsiapakkumise prospektis) viidanud Liivi lahe projektile kui Eesti Energiale kuuluvale projektile, mille osas on Enefit Greeni ja Eesti Energia vahel sõlmitud kavatsuste protokoll. Selle kavatsuste protokolli kohaselt on Eesti Energia nõustunud pakkuma Enefit Greenile võimalust osaleda projektis ja/või omandada projekt turutingimustel.

Enefit Greeni juhatuse hinnangul ei oma eilne valitsuse otsus olulist mõju Enefit Greeni aktsiate väärtusele.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.