Avaldatud: 2018-02-13 10:00:00 CET
LHV Group
Börsiteade

LHV Groupi 2018. aasta finantsplaan ja viieaastane finantsprognoos

AS LHV Group avalikustab käesoleva aasta finantsplaani, mille järgi kasvavad grupi tulud 2018. aastal 20% ja konsolideeritud puhaskasum 10%.

2017. aasta jooksul saavutas LHV Group rekordilised tulemused kõigis oma ärimahtudes. Aastaga kasvasid LHV Panga hoiused 760 miljoni euro ja laenud 194 miljoni euro võrra ning LHV Varahalduse hallatavad varad kerkisid pensionifondide toel 129 miljoni euro võrra. Käesolevaks aastaks prognoosib LHV laenuportfelli suurenemist 25% ning konsolideeritud hoiuste vähenemist 13% võrra. Hallatavate fondide mahu kasvuks prognoosib LHV 15%. LHV Groupi maksude-eelseks kasumiks näeb plaan 2018. aastal ette 28,2 miljonit eurot (+21% võrreldes 2017. aastaga).

Võtmenäitajad FP2018 2017
Laenud 916 732 +25%
Hoiused 1344 1537* -13%
Kulu/tulu suhe 52,0% 54,6% -2,6 pp
ROE (omanike osa) 16,7% 17,6% -0,9 pp
Kapitali adekvaatsus 16,9% 18,3% -1,4 pp

* Sisaldab maksevahendajate hoiuseid, mida eeldame vähenevat 300 miljoni euro võrra.

LHV-l on üle 5300 aktsionäri ja üle 900 võlakirjainvestorit. Soovides investoritele jagada võimalikult ajakohast ja asjassepuutuvat infot, alustas LHV Group eelmisel aastal kuutulemuste ning finantsplaani avalikustamist.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"Järgime Hea Ühingujuhtimise Tava, mille üks nurgakividest on investorite võimalikult võrdne kohtlemine. Seepärast oleme otsustanud avaldada ka viie aasta finantsprognoosi, mille tegemine ei ole LHVs midagi uut, küll aga on esmakordne selle avalikustamine.

LHV 2018. aasta finantsplaani märksõnadeks on olemasolevate teenustega kvaliteetselt jätkamine ning uue ärivaldkonna edendamine. Ärikeskkond püsib hea, kandvateks trendideks on mõistlik ja laiapõhjaline majanduskasv, ettevõtete tootlikkuse ja investeeringute suurenemine ning palgakasv. Finantssektori tervis on tugev, peamiselt iseloomustavad seda laenude mahu suurenemine ja madal võlgnevuste tase.

LHV keskendub 2018. aastal kasvule kõigis oma ärivaldkondades, pidades kinni pakutavate toodete lihtsuse ja kaasaegsuse põhimõttest:

  • Jätkame tugevalt panustamist elektrooniliste kanalite täiendamisse, uuendades oma internetipanka, täiendades mitme uue funktsionaalsusega mobiilipanka ning tuues turule pensionirakenduse. Avatud panganduse raames jätkame API-de arendamist. Toome turule noortele suunatud pakkumise ja autokindlustuse. Liitume reaalaajas euromaksete süsteemiga ning teeme ettevalmistusi reaalajas naelamaksete süsteemiga liitumiseks. Moodustame Ühendkuningriigi kontorisse kohapealse meeskonna ning alustame sealsete klientide teenindamisega.
  • Hoiused kasvavad möödunud aastaga võrreldavas tempos. Suurema osa hoiustest kaasame jaeklientidelt, mõnevõrra vähem ettevõtetelt. Finantsvahendajate ärivaldkonna osas näeme hoiuste kasvu erinevate klientide lõikes, kuid 2018. aasta alguse ühe maksevahendaja väga kõrge hoiuse jäägi tõttu ootame valdkonna kokkuvõttes hoiuste mahu vähenemist. 2018. aastal oleme ka oma finantseerimisallikate valikut laiendamas.
  • Laenud kasvavad rekordilises tempos. Suurimaks kasvuallikaks on ettevõtete laenud, millele järgnevad Leedu äriüksuse Mokilizingase väikelaenud ning Eestis väljastatavad kodulaenud. Jätkuvalt kasvavad ka kõik ülejäänud laenutooted. Tuleme turule faktooringuga.
  • Finantstehnoloogia ettevõtete teenindamise puhul on fookuses Ühendkuningriigis filiaali asutamine, reaalajas toimuvate naelamaksete süsteemiga liitumise ettevalmistamine ning klientide kohapealse teenindamisega alustamine. Sektoritena keskendume nn neopankadele, valuuta teenusepakkujatele ja maksevahendajatele.
  • Pensionifondides toome 2018. aastal turule ainult Eestisse investeeriva II samba pensionifondi. 2017. aastal tegid LHV pensionifondid 170 miljoni euro ulatuses Eesti-suunalisi investeerimisotsuseid ning Eestiga seotud investeeringute maht kasvab ka järgnevatel aastatel. Samas ei välista me investeeringute valikul peaaegu ühtegi piirkonda ega majandussektorit. Eesmärgiks on pikaajalise parima tootluse saavutamine.

2018. aastal on grupil kasvuks piisavalt kapitali, kuid aasta keskel alustame ettevalmistustega, et 2019. aastal võlakirjade näol refinantseerida ja kaasata juurde uut kasvuks vajaminevat kapitali."

Pikk prognoos – järgmised 5 aastat

Ühtlasi avalikustab AS LHV Group järgmise viie aasta finantsprognoosi. Selle kohaselt kasvavad grupi tulud järgneval viiel aastal keskmiselt 15%, samal ajal kui kulud kasvavad 8% aastas. Prognoosi kohaselt võiks LHV konsolideeritud puhaskasum jõuda 2022. aastaks 54,1 miljoni euroni.

Võtmenäitajad FP2022 FP2021 FP20220 FP2019 FP2018
Maksude-eelne kasum 63,6 53,9 45,7 35,1 28,2
Laenud 1510 1362 1240 1093 916
Hoiused 2154 1922 1714 1520 1344
Kulu/tulu suhe 41% 43% 45% 49% 52%
ROE (omanike osa) 19,7% 19,1% 17,3% 19,1% 16,7%
Kapitali adekvaatsus 20,7% 19,2% 17,8% 17,1% 16,9%

* Ärimahud toodud miljonites eurodes

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"Viie aasta finantsprognoosi üheks eelduseks on olemasoleva majanduskeskkonna püsimine. Majandustsükli pöördumise prognoosimata jätmine ei tähenda riskidega mittearvestamist. Meie krediidiotsused ja erinevad stressitestid võtavad pidevalt arvesse järske stressistsenaariumeid, samamoodi arvestame nende võimalike mõjudega kapitalipuhvreid määrates. Muudest peamistest eeldustest saab esile tuua kõikide oluliste ärimahtude kasvu, finantsvahenduse valdkonna tulude lisandumise, konservatiivsusest lähtuvad suuremad krediidikahjud, euribori tõusu vastavalt turu prognoosidele, Varahalduse müügikulude kapitaliseerimise ja amortiseerimise, II samba pensionifondide maksete püsimise tänasel tasemel ning pensionifondide mahu suurenemisega kaasneva haldustasu languse vastavalt regulatsioonile, dividendipoliitika püsimise ja pangamaksu mõju.

Kõige enam tegelikkusest erineda võivad finantsprognoosi kirjed on finantsvahendusega seotud hoiuste mahud ja tulud. Lisaks on intressitulude absoluutsuurus osalises sõltuvuses euribori muutusest ning krediidikahjude realiseerumine võib lisaks majanduskeskkonnale sõltuda ka üksikute klientidega seotud muudest põhjustest.

Tulumaksueelseks konsolideeritud omakapitali tootluseks prognoosime kõikidel aastatel vähemalt 20%. Grupi aktsionäride 2018. aasta puhaskasumiga seotud omakapitali tootlust mõjutavad Ühendkuningriigi filiaali käivitamiseks tehtavad kulud ning pangamaksu mõju. Viie aasta prognoosi kohaselt on eesmärgiks liikuda ka aktsionäride puhaskasumi osas 20% omakapitali tootluse suunas. Viie aasta prognoos eeldab 2019. ja 2020. aastal võlakirjade näol uut kapitali kaasamist.

Kokkuvõttes on pikaajaline finantsprognoos ambitsioonikas, kuid realistlik. Suudame selle ellu viia LHV-s töötava enam kui 360 inimese abil, kelle arv perioodi jooksul tõenäoliselt suureneb. Loodan, et ka edaspidi motiveerib neid kirg suurendada LHV kui Eesti kapitali olulisust kohalikul finantsteenuste turul, ning samavõrra aidata kaasa LHV läbimurdele uutele turgudele ja ärivaldkondadesse."

 

LHV Group muudab 2018. aasta finantsplaani juhul, kui muutub tõenäoliseks planeeritava puhaskasumi rohkem kui 10% ulatuses erinevus finantsplaanist. Viie aasta prognoosi uuendab ettevõte 2019. aasta alguses või vajadusel koos 2018. aasta finantsplaani muudatustega.

Finantsplaanide tutvustamiseks ajakirjanikele korraldab LHV Group pressibriifingu 13. veebruaril kell 11 LHV Tallinna kliendikontoris. Esitlust on otseülekandena võimalik jälgida LHV Facebooki lehel aadressil https://www.facebook.com/LHVPank/.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 360 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 135 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 176 000 aktiivse kliendi. 

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee


LHVGroup Finantsplaan 2018 EST.pdf