English Latvian
Publicēts: 2022-05-23 08:00:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

ATGĀDINĀJUMS: BluOr Bank AS obligāciju publiskais piedāvājums

BluOr Bank AS obligāciju (ISIN kods LV0000802569) publiskais piedāvājums sāksies 2022.gada 16.maijā 10:00 un norisināsies līdz 2022.gada 27.maijam 15:30.

Līdz 7 000 obligācijām tiks piedāvātas investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Gadījumā, ja pieprasījums pārsniegs piedāvāto apjomu, BluOr Bank ir tiesības palielināt piedāvājuma apjomu līdz 3 000 obligācijām, kā arī piedāvājums var tikt samazināts par neparakstīto summu.

Piedāvājuma cena ir 1000 EUR par obligāciju, kas ir vienāda ar vienas obligācijas nominālvērtību. Procentu izmaksa par obligācijām tiks veikta katru ceturksni prospekta noteikumos norādītajos datumos ar gada kupona likmi 7%. Obligācijas ir reģistrētas Nasdaq CSD ar ISIN kodu LV0000802569.

Publiskais piedāvājums norisināsies caur biržas tirdzniecības sistēmu un Nasdaq CSD.

Piedāvājums caur biržas tirdzniecības sistēmu (investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā)

Tirgus: RSE Equities IPO (Genium INET tirdzniecības sistēmā)
Uzdevumu grāmata: BORABONDIPO (LV0000802569)
Izsoles periods, kura laikā tiks pieņemti izsoļu uzdevumi:
2022. gada 16. maijs no 10:00 līdz 16:00,
2022. gada 17.-26. maijs no 09:00 līdz 16:00,
2022. gada 27. maijs no 09:00 līdz 15:30.
Norēķinu datums: 2022.gada 1. jūnijs

Visi Nasdaq Riga biržas Biedri, kuriem ir piekļuve Genium INET tirdzniecības sistēmā, var piedalīties Piedāvājumā, ievietojot uzdevumus savā vai klientu vārdā. 

Piedāvājums caur Nasdaq CSD (investoriem Igaunijā)

Igauņu investoriem, kuri vēlas pierakstīties piedāvātajām obligācijām, ir jāsazinās ar konta pārvaldnieku, kurš pārvalda konkrētā investora Nasdaq CSD vērtspapīru kontu.

Prospekts un Galīgie noteikumi angļu valodā un Emisijas kopsavilkuma tulkojums angļu, latviešu, igauņu un lietuviešu valodā ir pieejams elektroniskā veidā BluOr Bank AS mājaslapā https://www.bluorbank.lv/lv/investors

Pielikumā pievienoti BluOr Bank AS pierakstīšanās procesa noteikumi, izmantojot Biržas tirdzniecības sistēmu, prospekts un obligāciju emisijas noteikumi angļu valodā. 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 26 631 153
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/ regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS un AB Nasdaq Vilnius.  


BluOr Bank Base Prospectus.pdf
Final Terms for the Issue 2029.pdf
Rules of the Subscription Process.pdf