Published: 2013-11-28 17:09:07 CET
Reginn hf.
Reikningsskil

Árshlutareikningur Regins fyrstu níu mánuði ársins 2013

Árshlutareikningur Regins hf. 1. janúar til 30. september 2013 var samþykktur af stjórn þann 28. nóvember.

  • Rekstrartekjur námu 2.973 milljón króna.
  • Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir var 1.833 milljónir króna.
  • Hagnaður eftir  tekjuskatt nam 1.091 milljónum króna.
  • Fjárfestingareignir voru metnar á 36.903 milljónir króna
  • Vaxtaberandi skuldir voru 23.574  milljónir króna í lok tímabilsins samanborið við 19.297 milljónir kr. við árslok 2012.
  • Handbært fé frá rekstri nam 1.116 milljónum króna.
  • Eiginfjárhlutfall er 32%.
  • Hagnaður á hlut var 0,84 samanborðið við 1,04 árið áður.

 

Félagið er skráð í Kauphöll Íslands (NASDAQ OMX Iceland hf.) Fjöldi hluthafa við lok september er 636.

Rekstur og afkoma

Afkoma Regins á fyrri helming ársins 2013 var góð og í samræmi við áætlun félagsins. Rekstrartekjur námu 2.973 milljón króna og þar af námu leigutekjur 2.590 milljónum króna. Hækkun leigutekna frá sama tímabili fyrra árs eru um 25%. Rekstrarhagnaður fyrir söluhagnað, matsbreytingu og afskriftir nam 1.833 milljónum króna eða sem nemur 72% af leigutekjum sem er í samræmi við markmið félagsins. Rekstrarhagnaður hefur aukist um 27% samanborið við sama tímabil 2012.

Eignasafn og efnahagur

Eignasafn Regins samanstendur af fullgerðu atvinnuhúsnæði með háu útleiguhlutfalli og traustum leigutökum. Í lok september 2013 átti Reginn 45 fasteignir. Heildarfermetrafjöldi fasteignasafnsins var 192 þúsund fermetrar og þar af voru 172 þúsund útleigjanlegir fermetrar. Útleiguhlutfall fasteignasafnsins var 98% miðað við þær tekjur sem 100% útleiga gæfi. Stærstu eignir Regins eru verslunarmiðstöðin Smáralind í Kópavogi og Egilshöll í Grafarvogi.

Fasteignasafn Regins er metið á gangvirði í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS). Safnið er metið í lok hvers uppgjörtímabils í tengslum við gerð árshluta og ársreiknings og við matið er stuðst við núvirt framtíðar sjóðsflæði einstakra eigna. Matsbreyting á tímabilinu er 845 milljónir króna.

 

 

Stækkun félagsins og horfur

Í febrúar 2013 var gerð breyting á fjárfestingastefnu félagsins, lögð var frekari áhersla á sterkt eigið fé,  skýra arðsemiskröfu og öryggi í fjárfestingum.  Í markmiðum  félagsins er gert ráð fyrir að eignasafn félagsins allt að tvöfaldist á næstu fimm árum.

Frá hausti 2012 hefur verið unnið að stækkun og styrkingu á eignasafni félagsins. Á því tímabili hafa verið gerðir samningar um kaup á fimm minni fasteignafélögum og þremur fasteignum.  Þessi kaup sem öll eru í samræmi við fjárfestingastefnu félagsins, styrkja tekjugrunn og bæta arðsemi og afkomu.  Ekki hefur þurft að auka eigið fé félagsins við þessi kaup og er eiginfjárhlutfall 32% að kaupum loknum. Þann 17. nóvember tilkynnti Reginn um samkomulag um kaup félagsins á Klasa fasteignum ehf. Gangi þau kaup eftir verður fjöldi fasteigna í eigu félagsins 54 og heildarfermetrafjöldi um 220 þús. m2.

Stjórnendur félagsins telja að horfur í rekstri séu góðar og engar vísbendingar eru um annað en að áætlanir félagsins standist.

Kynning

Samhliða birtingu á þessu uppgjöri boðar Reginn til opins kynningarfundar fimmtudaginn 28. nóvember kl. 16:30 í Austurstræti 16, gamla Reykjavíkurapóteki þar sem Helgi S. Gunnarsson, forstjóri félagsins mun kynna afkomu þriðja ársfjórðungs 2013. Skráning á kynningarfundinn fer fram í gegnum netfangið fjarfestatengsl@reginn.is.

Fundinum verður einnig varpað í gegnum netið á eftirfarandi slóð http://streymi.nyherji.is/Mediasite/Play/8233725aadbe42d6ad5d06eca75287611d

Um félagið

Reginn hf. er íslenskt fasteignafélag sem fjárfestir í, leigir út og annast rekstur á atvinnuhúsnæði. Félagið er hlutafélag í dreifðu eignarhaldi og skráð í Kauphöll Íslands (NASDAQ OMX Iceland hf.). Félagið tók til starfa vorið 2009.

Hægt er að nálgast árshlutareikning þriðja ársfjórðungs og kynningagögn á  www.reginn.is/fjarfestar/

 

Nánari upplýsingar veitir:
Helgi S. Gunnarsson

Forstjóri Regins hf.

Sími: 512 8900 / 899 6262


Reginn hf. - arshlutareikningur 30.9.2013.pdf
Reginn hf. - Kynning a uppgjori Q3 2013.pdf
Reginn hf. - Frettatilkynning Q3-2013.pdf