Avaldatud: 2019-01-29 12:13:50 CET
LHV Group
Kvartaliaruanne

PARANDUS: LHV Groupi 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

   [Parandused bilansi tabelis: uuendatud 2018. aasta septembri näitajaid]

2018. aasta viimase kvartaliga teenis AS LHV Group konsolideeritult 6,7 miljonit eurot puhaskasumit: panga puhaskasum oli 5,3 miljonit eurot ning varahalduse kasum oli 1,9 miljonit eurot. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tulumaksueelne tootlus oli neljandas kvartalis 17,5%.

LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum oli 2018. aasta IV kvartalis 0,6 miljoni euro võrra suurem kui III kvartalis ja 0,1 miljonit eurot väiksem kui aasta tagasi. Laenude allahindluseid tehti IV kvartalis 0,5 miljonit eurot ning avansilist tulumaksu tasuti 0,5 miljonit eurot.

Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas neljandas kvartalis 107 miljoni euro võrra (+13%; +35 miljonit eurot III kvartalis) 919 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kahanesid 215 miljonit eurot (-13%; +95 miljonit eurot III kvartalis) 1422 miljoni euroni. Seejuures kahanesid maksevahendajatega seotud hoiused kvartaliga 318 miljoni euro võrra. Ülejäänud klientide hoiused kasvasid aga jõudsalt 114 miljonit eurot.

LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 11 miljoni euro võrra (+1%; +37 miljonit eurot III kvartalis), ulatudes 1214 miljoni euroni.

AS-i LHV Group 2018. aasta konsolideeritud puhaskasum oli 27,2 miljonit eurot ehk 5,0 miljonit eurot rohkem kui 2017. aastal (+23%). Pank teenis kasumit 18,4 miljonit eurot, varahaldus 6,8 miljonit eurot ja Leedu äriüksuse müük kasvatas kasumit 3 miljoni euro võrra. LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tulumaksueelne tootlus 2018. aastal oli 20,9% ja puhaskasumil põhineva omakapitali tootlus 18,4%.

LHV Groupi laenuportfell kasvas aastaga 187 miljoni euro võrra (+26%) ja hoiused vähenesid 115 miljoni euro võrra (-7%). LHV juhitud fondide maht kasvas aastaga 112 miljoni euro võrra (+10%).

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul jäi LHV-l selja taha tugev kvartal:
"Kogu möödunud aasta jooksul kasvas meie äri jõuliselt. LHV Panga klientide arv suurenes viimases kvartalis 7500 võrra ning aasta peale tuli juurde ligi 28 000 klienti. Eriti hea meel on meil tugeva laenukasvu üle, mis paisutas meie laenuportfelli aasta algusega võrreldes enam kui veerandi võrra. Jõudsime rekordini erinevate aktiivsusnäitajate poolest: rohkem kui kunagi varem on meil kliente, kelle palk laekub LHV panka, kes hoiavad siin varasid; varasemast rohkem tehakse makseid, kasutatakse meie pangakaarte, on sõlmitud investeerimislepinguid. Pangateenuste aktiivsem kasutamine väljendub hästi ka tavaklientide hoiuste kiires kasvus – aastaga kasvasid need 310 miljonit eurot.

Kvartali ühe olulisema sündmusena kinnitas Moody’s LHV Pangale investeerimisjärgu krediidireitingu tasemel Baa1 stabiilse väljavaatega. Reiting tagab väljaspool Eestit asuvatele garantiisaajatele LHV Panga garantiide aktsepteeritavuse. Lisaks hõlbustab see korrespondentsuhete loomist.

Laenudest kasvasid enim ettevõtete laenud. Kuigi lõppenud aasta tulemusi on mõjutanud ühe kliendiga seotud laenude allahindlused, ei iseloomusta see kuidagi ärikeskkonda ega meie laenuportfelli, mis püsib tugevana.

Detsembris sõlmisime lepingu Versobanki laenuportfelli ostmiseks. Laenuportfellist tulenevad nõuded Eesti ettevõtetest klientide vastu on summas ligikaudu 17 miljonit eurot ja Eesti residentidest eraklientide vastu summas ligikaudu 3 miljonit eurot.

2018. aasta lõpuks ületas LHV Varahalduse poolt juhitud investeerimisfondide koondmaht 1,2 miljardi euro piiri. LHV pensionifondide investeerimisstrateegia on olnud konkurentidest selgelt erinev ning meie aktiivselt juhitud pensionifondidel õnnestus turgudel keerulisel 2018. aastal vara säilitada, nii et LHV pensionifondide tootlused kuulusid järjekordselt turu parimate sekka. II samba aktiivsete klientide arv kasvas kvartaliga ligi 600 kliendi võrra 178 tuhandeni.

2019. aastal mõjutab varahalduse tegevust detsembris muudetud Investeerimisfondide seadus, millega vähendatatakse märkimisväärselt fondide fikseeritud tasusid ja luuakse edukustasu võimalus. Oluliselt vähenevad investeerimispiirangud, mis lubab fondidel investeerida eeldatava kõrgema tootlusega börsivälistesse ettevõtesse. Muudatused rakenduvad 2019. aasta septembris.

Novembris viisime läbi LHV Groupi allutatud võlakirjade emissiooni mahuga 20 miljonit eurot. Huvi oli suur, kokku märgiti LHV allutatud võlakirju ligi 1700 investori poolt üle 51 miljoni euro. Võlakirjad on osa meie 45 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist, millega tagame LHV kasvueesmärkide täitmist.

LHV tugevale kvartalile aitas kaasa see, et on püsinud hea majanduskeskkond. Pikaajalises vaates teeb meile suurimat muret erinev arengukiirus Euroopa erinevates regioonides ning stagnatsiooni tekitav ülereguleerimine. Järgmisele paarile aastale mõeldes on peamiseks stsenaariumiks siiski euroala majanduse kasvamine paari protsendi võrra aastas.

LHV kasvutrende on toetamas ka Eesti majanduskeskkond. Majanduskasv on olnud hea, siseriiklikke riske maandavad tasakaalus eelarve, avaliku sektori madal võlatase ning positiivne välistasakaal. Ootame majanduskasvu aeglast kasvamist, samas on muutunud ümberkaudsete majanduste prognoosimine järjest keerulisemaks. Siseriiklike riskidena tuleb arvestada pingelise olukorraga tööjõuturul, ebastabiilse maksukeskkonnaga ning kasvavate riskidega ehitus- ja kaubandussektoris.

Krediiditurg on püsinud siiski tugevana. Kodumajapidamiste finantstervis on pigem tugev, hoiuste ja laenude suhe paranemas. Tähtajaks tasumata laenude osatähtsus on turul langenud alla 1%, olles suures osas allahindlustega kaetud."

 

Kasumiaruanne, EURt IV kv 2018III kv 201812 kuud 201812 kuud 2017
   Neto intressitulu10 2899 45438 15130 361
   Neto teenustasutulu6 0946 14725 04520 989
   Neto finantstulud10490443979
   Muud tegevustulud108770862-146
Tulud kokku16 59516 46164 50152 183
   Personalikulu-4 293-3 779-15 756-12 991
   Kontorikulud-536-429-1 830-1 483
   IT kulud-735-565-2 322-1 743
   Turunduskulud-599-522-2 023-3 656
   Muud tegevuskulud-2 621-2 636-10 212-7 525
Kulud kokku-8 783-7 931-32 143-27 398
Ärikasum7 8118 53032 35824 785
Kasum enne allahindlusi7 8118 53032 35824 785
   Laenude allahindlus-543-1 859-4 879-3 154
   Tulumaksukulu-544-501-3 614-1 248
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt6 7256 17023 86520 384
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt003 3241 927
Puhaskasum6 7256 17027 18922 311
   Vähemusosaluse osa6764551 9532 575
  Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist6 0495 71525 23619 736

 

Bilanss, EURt dets.18sept.18dets.17
   Raha ja raha ekvivalendid682 658965 494961 212
   Finantsvarad47 15348 82956 634
   Laenud klientidele929 037822 696740 169
   Laenude allahindlus-10 276-10 745-8 125
   Nõuded klientide vastu3 7217 3729 802
   Muud varad24 80723 77613 165
Varad kokku1 677 1001 857 4211 772 856
      Nõudmiseni hoiused1 304 2651 513 1131 409 662
      Tähtajalised hoiused117 933124 476127 267
      Saadud laenud21 58412 2896 000
   Võlgnevused klientidele1 443 7821 649 8771 542 929
   Muud kohustused24 65526 02471 073
   Allutatud laenud50 90030 90030 900
Kohustused kokku1 519 3371 706 8021 644 902
Omakapital157 763150 620127 955
   sh vähemusosaluse osa4 1233 4477 894
Kohustused ja omakapital kokku1 677 1001 857 4211 772 856

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV korraldab kvartali tulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab aset 29. jaanuaril algusega kell 18.00 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/533. Investorkohtumisest tehakse reaalajas videoülekanne LHV Facebooki lehel www.facebook.com/LHVPank.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab rohkem kui 390 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 161 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on 178 000 aktiivset klienti.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

Manused


LHV Group 2018-Q4 Investoresitlus EST.pdf
Faktiraamat EST 2018-Q4.pdf
LHV Group vahearuanne 2018-Q4.pdf