English Latvian
Publicēts: 2022-11-25 11:16:37 CET
Latvenergo
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS “Latvenergo” ilgtspējīgos enerģētikas projektos ieguldīs 200 miljonus eiro

Lai veiktu investīcijas zaļās enerģijas ražotnēs un tās izmantošanas veicināšanā, AS "Latvenergo" ir noslēgusi ilgtermiņa aizdevuma līgumus ar SEB banku un Swedbank Latvija. Aizņēmumus plānots izmantot koncerna ilgtspējīgu ražošanas projektu finansēšanai un refinansēšanai Daugavas hidroelektrostacijās un saules parku izveidē, kā arī elektromobilitātes pakalpojumu attīstībā.

Riga, 2022-11-25 11:16 CET -- Latvenergo koncerna izaugsmes stratēģija ir vērsta uz ilgtspējīgas enerģētikas attīstību, veicinot arī klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu. Koncerna ambīcijas ir jaunu atjaunīgās enerģētikas jaudu – saules, vēja parku – attīstīšana, kā arī ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana, attīstot elektromobilitātes pakalpojumus. Jaunajos biznesa virzienos notiek mērķtiecīga izaugsme, Latvenergo koncernam esot vienam no vadošajiem saules enerģijas komersantiem Baltijas valstīs – gan saules paneļu tirgū, gan arī, ražojot elektroenerģiju četros saules parkos. Tāpat strauja izaugsme ir elektromobiļu uzlādes segmentā ar 159 pieslēgvietām un plānu jau tuvākajā laikā paplašināties kaimiņvalstīs. 

Lai vēl vairāk stiprinātu ilgtspējīgas enerģētikas izaugsmi, AS "Latvenergo" oktobra beigās un novembra sākumā ir noslēgusi divus ilgtermiņa aizņēmuma līgumus ar SEB banku par 100 miljoniem eiro un ar Swedbank Latvija par 100 miljoniem eiro. Aizņēmumus plānots izmantot Latvenergo koncerna zaļo investīciju finansēšanai un refinansēšanai: investīcijām hidroelektrostacijās, investīcijām saules enerģijas ieguves parku izveidei un uzturēšanai, kā arī investīcijām e-mobilitātes attīstībai Baltijā. Abu aizņēmuma līgumu atmaksas termiņš ir līdz septiņiem gadiem. 

Šie līgumi papildina gada sākumā zaļo obligāciju emisijā gūtos līdzekļus, kas arī tiek ieguldīti AS "Latvenergo" ilgtspējas projektos – gan atjaunīgās enerģijas ražošanā, gan vides aizsardzības pasākumos.

SEB bankas valdes loceklis Ints Krasts: “SEB banku un Latvenergo vieno ilgstoša sadarbība, finansējot gan investīciju projektus, gan, nodrošinot aizdevumus uzņēmuma infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai. Laikā, kad jautājums par enerģētisko neatkarību kļuvis jo īpaši aktuāls, esam gandarīti atbalstīt ekonomiski pamatotas investīcijas ilgtspējīgu projektu attīstīšanai, tostarp pāreju uz alternatīviem enerģijas avotiem.” 

Jevgenijs Ivanovs, Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītāja v.i., uzsver: “Ilgtspējīgu pārmaiņu transformācijas procesā izšķiroša ir tieši lielo uzņēmumu loma. Latvenergo kā tirgus līderis visā Baltijā ar savām investīcijām zaļās enerģijas jomā rada piemēru ne tikai citiem uzņēmumiem, bet arī veicina lielāku kopējo sabiedrības izpratni. Turklāt Swedbank pieredze liecina, ka šogad īpaši pieaugusi arī bankas klientu interese ne tikai uzstādīt saules paneļus un rūpēties par savu energoneatkarību, bet arī domāt vairāk par e-mobilitāti, iegādājoties elektromobiļus savām ikdienas vajadzībām. Tāpēc kā ilgtspējīga banka mēs īpaši atbalstām investīcijas, kas vērstas vēl lielākas zaļās enerģētikas jomas veicināšanai.” 

AS "Latvenergo" kapitāla piesaisti veic plānoti un regulāri, savlaicīgi nodrošinot finansējumu gan kapitālieguldījumiem, gan likviditātes vadībai. Kredītreitinga aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir piešķīrusi investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu, kas liecina par Latvenergo koncerna stabilitāti un finansiālo uzticamību. 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv
 

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils. 

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana), SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana) un SIA "Latvijas vēja parki" (vēja parku attīstība Latvijā). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.