English Lithuanian
Paskelbta: 2021-09-23 14:18:57 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

DĖL LEIDIMO INVESTUOTI

Vilnius, Lietuva, 2021-09-23 14:18 CEST --  

DĖL LEIDIMO INVESTUOTI IKI 35 PROCENTŲ INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS Į VIENO EMITENTO IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

 

2021 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ 2021 m. rugpjūčio 2 d. prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 82 straipsnio 2 dalimi ir 162 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 03-67 „Dėl tam tikrų su finansų rinkos priežiūra susijusių Lietuvos banko valdybos funkcijų pavedimo vykdyti Lietuvos banko struktūriniams padaliniams“ 2 punktu, priėmė sprendimą leisti iki 35 procentų investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ turtą sudarančių grynųjų aktyvų vertės investuoti į vieno emitento AS LHV Group vertybinius popierius.

 

Papildoma informacija suteikiama kreipiantis į uždarąją akcinę bendrovę „Orion Asset Management“:

Tel. Nr.: +370 5 203 2699

El. p.: info@orionam.lt

 


419-175 leidimas investuoti dali OMX BALTIC BENCHMARK FUND turto.docx
metaduomenys-637F7C8E63ABDAC9C225875600519550.pdf