English Latvian
Publicēts: 2021-11-30 14:17:43 CET
PATA Saldus
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "PATA Saldus " neauditēts 2021. gada 9 mēnešu finanšu pārskats

AS „PATA Saldus” 2021. gada 9 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 5 594 681 EUR pie neto apgrozījuma 74 846 978 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 7,19 EUR.

Finanšu pārskatu par 2021. gada 9 mēnešiem skatīt pielikumā.

 

Kontaktinformācija:
 

Valdes priekšsēdētājs Gatis Zommers

Tālrunis: +37163807072
E-pasts:
info@patasaldus.lv

 


Konsolid.parskats_2021_9men. LV.pdf
Parskats_2021_9men. LV.pdf