English Latvian
Publicēts: 2023-03-23 14:30:00 CET
Latvijas Gāze
Iekšējā informācija

AS “Latvijas Gāze” paziņojums par izmaiņām meitas sabiedrības AS “Gaso” pārvaldības institūciju sastāvā

AS “Latvijas Gāze” paziņojums par izmaiņām meitas sabiedrības AS “Gaso” pārvaldības institūciju sastāvā

22.03.2023.  Uzņēmumu reģistrs ir pieņēmis lēmumu, kas paredz izdarīt izmaiņas komercreģistrā - atbrīvojot no amata atsevišķus A/S “Gaso” Padomes locekļus ar 27.03.2023. Minētais lēmums pieņemts, lai nodrošinātu spēkā esošā sankciju regulējuma  (2023. gada 25. februārī stājās spēkā Padomes Regula (ES) Nr. 2023/427, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula Nr. 2023/427) 5.o.panta 1.daļa) prasības. Tāpat 17.03.2022. Uzņēmumu reģistrs ir pieņēmis lēmumu, kas paredz  izdarīt izmaiņas komercreģistrā, atbrīvojot  ar 27.03. 2023. no Valdes locekļa amata arī Antonu Bubenovu.

 Minētās izmaiņas AS “Gaso” Padomes un Valdes sastāvā neietekmēs lēmumu pieņemšanas procesu AS “Gaso” ikdienas darbā, jo nepieciešamais kvorums gan Padomē, gan Valdē būs nodrošināts atbilstoši AS “Gaso” statūtiem.

Veicot minētās izmaiņas AS “GASO” Padomes un Valdes sastāvā ir nodrošināta koncerna AS “Latvijas Gāze” pilnīga atbilstība spēkā esošajam sankciju regulējumam.

AS “Latvijas Gāze”
Valde

Par AS “Latvijas Gāze”

Latvijas Gāze ir viens no Baltijas reģiona enerģētikas nozares līderiem.

Mūsu mērķis ir stiprināt Latvijas Gāzes koncerna līderpozīcijas Latvijas un Baltijas enerģijas tirgū, kļūstot par klientu pirmo izvēli starp dabasgāzes piegādātājiem un nodrošinot stabilāko dabasgāzes apgādi visam reģionam.

Dabasgāzes vairumtirdzniecība un pārdošana biznesa klientiem tiek veikta Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pēc Somijas gāzes tirgus atvēršanas 2020. gada 1. janvārī Latvijas Gāze veiksmīgi ir uzsākusi dabasgāzes tirdzniecību arī Somijā. Mājsaimniecību segmentā Latvijas Gāze ir vislielākais un nozīmīgākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā, apvienojot Latvijas teritorijā esošo gāzes infrastruktūru un institūcijas, tika izveidots apvienotais valsts uzņēmums "Latvijas Gāze". 1997. gadā tika uzsākta uzņēmuma privatizācija, noslēdzot to 2002. gadā. Kopš 1999. gada 15. februāra AS “Latvijas Gāze” akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga biržā. Ņemot vērā Eiropas Savienības prasības dabasgāzes tirgus izveidei, kā arī beidzoties starp valsti un Latvijas Gāzes akcionāriem noslēgtā privatizācijas līguma termiņam, no Latvijas Gāzes 2017. gada sākumā tika nodalīts vienotais pārvades un uzglabāšanas uzņēmums AS “Conexus Baltic Grid”, bet 2017. gada 1. decembrī tika nodalīts sadales sistēmas operators AS “Gaso”.

Kontaktinformācija:

Sandra Joksta

investor.relations@lg.lv

tel. + 371 67 374 369