Estonian
Avaldatud: 2024-05-07 14:25:39 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Holm Bank AS 2024. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

 

Käesolevaga avalikustab Holm Bank AS (registrikood 14080830) lühendatud konsolideeritud auditeerimata vahearuande 2024. aasta I kvartali kohta. Aruanne on lisatud antud teatele ja tehakse kättesaadavaks Holm Bank AS-i kodulehel: https://www.holmbank.ee/et/eraklient/finantsaruanded.

2024. aasta esimeses kvartalis jätkas Holm pank edukalt oma strateegilise kasvuplaani elluviimist. Laenuportfell kasvas kvartaliga 4,1% ja jõudis 145,4 miljoni euroni, mis on ühtlasi panga ajaloo uus kõige kõrgem tase. Kasv oli laiapõhjaline, kasvasid nii Eesti kui Läti portfellid ja kõik peamised segmendid. Üha suurema osa laenuportfellist moodustavad Holmi jaoks uued ja hiljuti turule toodud eluasemelaenu, liisingu ja ärilaenu tooted, mis jätkuvalt kõnetavad kliente ja kus Holmi turuosa on kasvamas. Näeme häid võimalusi kasvu jätkumiseks ka tulevikus, nii Eesti kui Läti turul. Hoolimata nõrgast majanduskeskkonnast püsis panga laenuportfelli krediidikvaliteet tugevana.

Hoiuste maht kasvas kvartaliga 0,8% ja jõudis tasemele 156,7 miljonit eurot. Laenude ja hoiuste suhe oli kvartali lõpus 92,8% ning likviidsuspuhver tugeval tasemel. Konsolideeritud koguvarade maht oli kvartali lõpus 188,3 miljonit eurot, mis on 2,6% rohkem võrreldes kvartali algusega ning on panga senise tegutsemisajaloo kõige kõrgem.

Kasvanud ärimahud tõid kaasa tulude kasvu ja hea kuludistsipliin kasvatas esimeses kvartalis ka panga kasumlikkust - kvartali kasumiks kujunes 0,7 miljonit eurot ja kvartali omakapitali tootluseks 14% aasta baasil. Koos tegevusmahtude kasvuga näeme häid võimalusi kasumlikkuse kasvuks ka tulevikus.

Holm Bank AS (https://www.holmbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev pank, mis omab kaubamärke Liisi ja Holm. Panga tooteportfelli kuuluvad era- ja äriklientide finantseerimine, füüsilised ja virtuaalsed krediitkaardid, liising, järelmaks ning tähtajalised hoiused.

 

Madli Pindmaa

Holm Bank AS finantsjuht

madli.pindmaa@holmbank.ee


Holm Bank AS Q1 2024.pdf