Paskelbta: 2019-09-10 15:05:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2019 m. rugpjūčio mėnesį

2019 m. rugpjūčio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 9.3 mln. EUR arba 9.7% mažesni negu 2018 m. rugpjūčio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2019 m. sausio - rugpjūčio mėn. buvo 72.4 mln. EUR arba 7.1% didesni negu per tą patį laikotarpį 2018 m.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė

Tel.: +370 441 55 102