English Estonian
Avaldatud: 2022-10-17 12:00:00 CEST
Bercman Technologies
Börsiteade

AS Bercman Technologies aktsiate täiendava avaliku pakkumise tulemused

14. oktoobril 2022 kell 16:00 lõppes AS Bercman Technologies (edaspidi “Bercman") aktsiate täiendav avalik pakkumine. 

Avalikult pakuti kuni 120 000 lihtaktsiat, AS Bercman Technologies jättis endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 210 000 aktsiani. Pakkumise käigus märgiti 392 investori poolt kokku 97 684 aktsiat 293 052 euro väärtuses. 

Mart Suurkask, AS Bercman Technologies juhatuse esimees: ”Täname kõiki olemasolevaid ja uusi investoreid, kes Bercmani aktsiaid märkisid ning selle kaudu ettevõtte arengusse panustasid. Kuna märkimine jäi mõneti alla eeldatud mahu, siis vaatame ettevõtte kulubaasi üle ning vähendame kulusid võimaluste piires. Seame lähivaates fookuse ekspordile ja potentsiaalikamatele suurklientidele ning ettevõttesisesele efektiivsuse kasvule. Bercman töötab edasi oma missiooni suunas elimineerida ühiskonnast välditavad liiklussurmad ning jätkame Grupiga sihikindlalt tegutsemist kursil, et saada eelistatuimaks partneriks targa linna lahenduste teostamisel.” 

Uued aktsiad koguses 97 684 aktsiat jaotatakse pakkumises osalenud investorite vahel järgmisel põhimõttel:  

  • kõigile märkimiskorralduse esitanud investoritele jaotatakse aktsiaid vastavalt märgitud aktsiate arvule – kokku 71 952 aktsiat; 
  • märkimisgarantii andnud Bercmani juhtorganite liikmetele ja suurematele aktsionäridele vastavalt märgitud kogusele  - kokku 25 732 aktsiat. 

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 19. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval. AS Bercman Technologies täiendavalt emiteeritud aktsiad on plaanis kauplemisele võtta mitmepoolses kauplemissüsteemis First North 28. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval. 
 

Bercman on 2016. aastal asutatud süvatehnoloogia ettevõte, mis tegeleb liiklusohutust suurendavate toodete arendamise ja müümise ning riist- ja tarkvaraarendusteenuste pakkumisega. Ettevõtte missiooniks on liiklussurmade elimineerimine ning visiooniks olla eelistatuimaks partneriks targa linna lahenduste teostamisel. Bercmani gruppi kuulub asjade interneti ja autonoomsete süsteemide arendusettevõte Krakul OÜ. 


Täiendav informatsioon: 

         Mart Suurkask
         AS Bercman Technologies juhatuse esimees
         Telefon: +372 5340 2902
         E-post: mart.suurkask@bercman.com