Avaldatud: 2015-05-27 12:23:02 CEST
Ekspress Grupp
Börsiteade

AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 27.05.2015

Tallinn, Eesti, 2015-05-27 12:23 CEST --  

27.05.2015.a. toimus Tallinnas, aadressil Narva mnt 11E AS-i Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek.

29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 22 909 311 häält, mis moodustab 76,89% häältest.

 

AS-i Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas: 

1. 01.01.2014. a – 31.12.2014. a majandusaasta aruande kinnitamine

22 908 211 poolthäälega (vastu 100 häält, erapooletuid 1000) kinnitada AS Ekspress Grupp majandusaasta 01.01.2014.a. - 31.12.2014.a. aruanne.

 

2.      2014.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

22 909 211 poolthäälega (vastu 100 häält) kinnitada kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2014.a. puhaskasumist, milleks on 5110 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali  256 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt 4 (neli) eurosenti 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks on 3665 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 10.06.2015.a. kell 23:59 kantud AS Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 02.10.2015.a.

 

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee