English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-29 16:40:00 CEST
Snaige
Metinė informacija

AB „Snaigė“ 2021 m. metinė informacija

Pateikiamas AB "Snaigė" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2022 m. balandžio 29 dieną patvirtintas 2021 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (konsoliduotos ir bendrovės metinės finansinės ataskaitos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotas metinis pranešimas, socialinės atsakomybės ataskaita, atsakingų asmenų patvirtinimas).

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

PriedasAB Snaige finansiniu ataskaitu rinkinys_Auditoriaus isvada_Metinis pranesimas_Socialines atsakomybes ataskaita uz 2021 m. LT.zip