English
Published: 2022-03-23 10:00:50 CET
PFA Invest
Notice to general meeting

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 7. april 2022 kl. 16.00 i

Investeringsforeningen PFA Invest

Generalforsamlingen finder sted i konferencesalen hos PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø. Generalforsamlingen afholdes fysisk.

Tilmelding til generalforsamlingen eller fuldmagtsafgivelse kan ske fra og med den 23. marts 2022 på investorportalen eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk og skal ske senest fredag den 1. april 2022. Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 2 til indkaldelsen.

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er desuden betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. torsdag den 31. marts 2022.

Dagsorden med fuldstændige forslag og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2021 med tilhørende revisionspåtegning, vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med 23. marts 2022 samt være tilgængelige på www.pfainvest.dk fra samme dato.

København, den 23. marts 2022.

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen PFA Invest

AttachmentsBilag 1 - Arsrapport 2021 - Investeringsforeningen PFA Invest.pdf
Bilag 2 - Fuldmagtsblanket.pdf
Indkaldelse ordinr generalforsamling.pdf