Published: 2019-09-19 10:09:11 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Išmaniųjų skaitiklių projekto investicijos suderinimo su Valstybine energetikos reguliavimo taryba

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir  Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2019 m. rugsėjo 19 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pritarė „Energijos skirstymo operatorius“ investicijų projektui „Išmaniosios elektros energijos apskaitos diegimas Lietuvoje“. Tarybos pažymoje skelbiama, kad ESO atlikta projekto kaštų ir naudų analizė yra teigiama ir tai yra pagrindas suderinti ESO planuojamas 147 mln. eurų investicijas. Išmaniosios elektros energijos apskaitos diegimo projektas apima 2020 - 2023 metų laikotarpį. Taip pat VERT įpareigojo bendrovę sukurti naudų stebėsenos sistemą, kuri užtikrintų įgyvendinamo išmaniosios apskaitos projekto efektyvumo priežiūrą.

Planuojama iki 2023 m. pabaigos išmaniuosius skaitiklius įdiegti gyventojams, kurie per metus naudoja daugiau nei 1000 kWh elektros bei verslo įmonėms.

Tarybos patvirtintoje projekto kaštų ir naudų analizėje vertinama, kad projekto įgyvendinimas sukurs prielaidas efektyvesniam elektros energijos vartojimui, įgalins rinką bei naujas paslaugas, taip pat leis elektros skirstymo tinklą valdyti efektyviau.

 

 

Papildoma informacija

Atstovas ryšiams su visuomene: Tomas Kavaliauskas, tomas.kavaliauskas@eso.lt, +370 61751616