Avaldatud: 2021-09-20 08:30:00 CEST
Coop Pank
Muudatused kapitalis ja hääleõigustes

Optsiooniprogrammi märkimistulemused

Coop Pank AS (edaspidi: Pank) nõukogu otsustas 15. septembril 2021 suurendada Panga aktsiakapitali 61 330,91 euro võrra Panga optsiooniprogrammi raames väljastatud optsioonide realiseerimise võimaldamiseks. Optsioonisaajatele suunatud aktsiaemissiooni märkimisperiood toimus 16. septembrist – 17. septembrini 2021.

Emissioonis oli võimalik osaleda kolmel Panga praegusel ja endisel töötajal, kes märkisid kokku 90 000 aktsiat 72 513 euro eest, mis moodustas 100% emissiooni mahust. Kõik optsioonisaajad esitasid märkimisavalduse ja tasusid märgitud aktsiate eest õigeaegselt.

Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja 90 000 uut Panga lihtaktsiat arvestusliku väärtusega 0,6814546 eurot ühe aktsia kohta. Vastavalt optsiooniprogrammi tingimustele oli aktsia väljalaskehind 0,8057 eurot ühe aktsia kohta. Väljalaskehinnast 0,6814546 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,1242454 eurot on ülekurss. Emissiooni tulemusena suureneb Panga aktsiakapital pärast aktsiakapitali suurendamise äriregistris registreerimist 62 124 248,18 eurolt 62 185 578 euroni ning aktsiate arv 91 164 176 aktsialt 91 254 176 aktsiani.

Pank esitab taotluse Nasdaq Tallinna börsile emissiooni raames emiteeritavate uute aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks. Uute aktsiate eelduslik esimene kauplemispäev on esimene päev, mis järgneb päevale, mil Pank on teavitanud Nasdaq Tallinna börsi aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest ning uute aktsiate ISIN-koodiga EE3100007857 tähistamisest.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 104 700 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902
E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee