Paskelbta: 2021-04-09 08:20:53 CEST
INVL Baltic Farmland
Metinė informacija

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. audituota metinė informacija

Skelbiame AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) 2020 m. audituotą metinę informaciją kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu ir atlygio ataskaita bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2020 m.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė
Eglė Surplienė
El.paštas: egle.surpliene@invaldainvl.com

PriedaiMetine audituota informacija 2020_pasirasyta.pdf
INVL Baltic Farmland_audito komiteto veiklos ataskaita_2020.pdf