English Estonian
Avaldatud: 2023-11-10 15:30:00 CET
Bigbank AS
Börsiteade

Bigbank AS 2023. aasta oktoobri tulemused

2023. aasta oktoobri tulemused olid Bigbanki jaoks head. Kasvasid nii hoiuseportfell kui ka laenuportfell.

Hoiustes tuli kasv säästuhoiuse portfellist, mille maht ületas oktoobris 900 milljoni euro piiri. Arvestatava panuse on selleks andnud ka lisaks ajalooliselt tugevatele Hollandi, Saksa ja Austria turgudele Eesti ja Soome turud, kus Bigbank alustas säästuhoiuse pakkumisega 2023. aasta jooksul. Tähtajaliste hoiuste maht püsis oktoobris sisuliselt samal tasemel, samuti 900 miljoni euro juures.

Bigbank hoiab hoiuseintresse jätkuvalt turu tipus, mis võimaldab Bigbanki hoiuseklientidel järjest enam tõusnud intressikeskkonnast kasu lõigata.

Laenude osas püsis ärilaenude portfell septembri lõpuga võrreldes samal tasemel, kasvunumbreid näitasid kodulaenude ja tarbimislaenude portfellid; suurimat kasvu näitas sealjuures kodulaenude portfell.

Laenuportfelli kvaliteet on 2023. aasta 10 kuu lõikes endiselt rahuldav, kuid oktoobri 3,0 miljoni euro suurune laenuallahindluste maht viis 10 kuu laenuallahindluste mahu 17,0 miljoni euroni, mis näitab, et mõningane laenuportfelli kvaliteedi langus on aasta jooksul siiski toimunud.

2,8 miljoni euro suurune oktoobri puhaskasum on soliidne kuine näitaja, mis võimaldab 2023. aasta 10 kuu vaates kindlasti püüda tugevaimat aasta koondtulemust Bigbanki ajaloos.

Bigbanki 2023. aasta oktoobri majandustulemused:

  • Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 537 miljonit eurot 1,85 miljardi euroni (+41%).
  • Nõuded klientidele kasvasid aastaga 349 miljonit eurot 1,63 miljardi euroni (+27%).
  • Neto intressitulud olid oktoobris 9,6 miljonit eurot, aasta kümne esimese kuuga kokku 82,4 miljonit eurot. Kümne esimese kuu võrdluses aasta taguse sama perioodiga oli kasv 13,8 miljonit eurot (+20%).
  • Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht oli aasta kümne esimese kuuga 17,0 miljonit eurot; võrreldes aasta taguse ajaga oli kasv 4,6 miljonit eurot ehk 38%.
  • Oktoobri puhaskasum oli 2,8 miljonit eurot. Kümne esimese kuu kasum kokku moodustas 32,2 miljonit eurot; kasv võrreldes 2022. aastaga oli 8,5 miljonit eurot ehk 36%.
  • Omakapitali tootlus oli kümne esimese kuu koondvaates 17,0%.


Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesOktoober 202310 kuud 202310 kuud 2022Muutus, %
Neto tegevustulud kokku, sh10 26392 45974 90417 555+23%
Neto intressitulu9 63582 42568 63513 790+20%
Neto teenustasud3666 8376 155682+11%
Tegevuskulud kokku, sh-3 992-38 080-34 798-3 282+9%
Palgakulud-2 038-19 725-17 866-1 859+10%
Halduskulud-1 291-12 448-14 1641 716-12%
Kasum enne allahindluste kulu6 27154 37940 10614 273+36%
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused-2 998-16 984-12 337-4 646+38%
Tulumaks-436-4 606-4 048-558+14%
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum2 83632 78923 7219 068+38%
Kahjum lõpetatud tegevustest0-5570-557 
Aruandeperioodi kasum2 83632 23223 7218 511+36%


Ärimahud, tuhandetes eurodesOktoober 202310 kuud 202310 kuud 2022Muutus, %
Klientide hoiused ja saadud laenud1 853 6001 853 6001 316 121537 479+41%
Nõuded klientidele1 630 4001 630 4001 281 396349 004+27%
      
VõtmenäitajadOktoober 202310 kuud 202310 kuud 2022Muutus
ROE14,3%17,0%14,8%+2,1pp 
Kulu/ tulu suhe (C/I)38,9%41,2%42,5%-1,3pp 
Soovitusindeks (NPS)575851+7 


Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee