English Lithuanian
Paskelbta: 2024-01-03 16:30:00 CET
AB "Utenos trikotažas"
Kita informacija

Preliminarios AB "Utenos trikotažas” veiklos rezultatų skelbimo 2024 metais datos

  

AB „Utenos trikotažas“ praneša, kad 2024 metais įmonių grupės veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

-       vasario 29 d. – 2023 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       balandžio 30 d. – audituota 2023 m. metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       balandžio 30 d. – 2024 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       liepos 31 d. – 2024 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       spalio 31 d. – 2024 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė.

Papildoma informacija:

AB „Utenos trikotažas“ 
Finansų direktorius Aurimas Likus  
Tel.: 8 618 07809