Paskelbta: 2021-06-09 08:05:42 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2021 m. Birželio 8 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2021-06-09 08:05 CEST --  

OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2021 m. Birželio 8 d. –  13,7361 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2021 m. Birželio 8
 d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2021 m. Birželio 8
 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2021 m. Birželio 8
 d. – 158982 vnt.


 

         Orion Asset Management