Paskelbta: 2021-03-30 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupės“ įmonių grupės preliminarūs 2021 m. 2 mėnesio finansiniai duomenys

2021 metų 2 mėnesio preliminarūs „Ignitis grupės“ įmonių grupės (toliau – Grupės) finansiniai duomenys:

 Vasaris
 20212020Pokytis, %
Pajamos137,1 mln. Eur115,5 mln. Eur18,7 %
Koreguota EBITDA*29,0 mln. Eur23,6 mln. Eur22,9 %
  

Sausis - Vasaris
  20212020Pokytis, %
Pajamos269,5 mln. Eur.227,0 mln. Eur18,7 %
Koreguota EBITDA*63,4 mln. Eur.52,1 mln. Eur21,7 %

Grupės pajamos 2021 m. sausio – vasario mėnesiais siekė 269,5 mln. eurų ir buvo 18,7 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2020 m. (227 mln. eurų). Pajamų augimą lėmė aukštesnės pajamos iš Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko Lanksčiosios gamybos segmente dėl didesnių pagamintos elektros kiekių, kuriuos lėmė palankios rinkos sąlygos. Taip pat Grupės pajamos išaugo dėl didesnių pajamų iš elektros energijos pardavimų verslo klientams Sprendimų klientams segmente bei didesnių pajamų iš elektros energijos skirstymo dėl didesnių paskirstytų kiekių Tinklų segmente. Abi šios priežastys daugiausia susijusios su šaltesnėmis oro sąlygomis, palyginti su 2020 metais.

Koreguotas EBITDA rodiklis 2021 m. sausio – vasario mėn. siekė 63,4 mln. eurų ir buvo 21,7 proc. didesnis palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2020 m. (52,1 mln. eurų). Koreguotas EBITDA augo visuose Grupės veiklos segmentuose:

  • Žaliosios gamybos segmento rezultatas augo dėl Kauno kogeneracinės jėgainės, kuri pradėjo veikti 2020 m. rugpjūčio mėnesį, veiklos;
  • Lanksčiosios gamybos segmentas augo dėl geresnių Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko komercinės veiklos rezultatų, kuriuos lėmė palankios rinkos sąlygos;
  • Sprendimų klientams segmento rezultatas augo dėl sėkmingo SGD krovinio pardavimo sandorio sausio mėnesį efektyviai išnaudojant kainų svyravimus rinkoje;
  • Tinklų segmentas augo dėl didesnių paskirstytų elektros kiekių, kuriuos lėmė šaltesni orai.

*Grupės preliminarus 2021 m. bei faktinis 2020 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Grupės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Grupės pranešimuose, kurie yra skelbiami Grupės tinklalapyje (nuoroda).

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076