English Estonian
Avaldatud: 2022-09-22 15:18:00 CEST
Punktid Technologies
Börsiteade

Punktid Technologies AS-i grupi augusti müük oli 179 000 eurot

Punktid Technologies AS-i (edaspidi Punktid) 2022. a augusti müük moodustas kokku 179 000 eurot, millest 111 000 eurot oli platvormi vahendusteenuse brutosumma* ja mis võrreldes 2021. a augustiga langes 5% (2021. a augusti vahendusteenuse brutosumma oli 117 000 eurot). Müük tõusis Punktid.com, Punktid.lt, Punktid.ru ja Punktid.fi lehel. Langes Punktid.lv ja Punktid.ee käive,  millest suurim langus oli Punktid.lv müügis, kahanedes 2449 euro võrra võrreldes 2021. a augustiga.

„Võrreldes juulikuuga näitas august head käibetõusu, mis tähendab, et tarbijad on lõpetamas oma suviseid tegevusi ning tulemas tagasi mängimishobide juurde  (111 000 eurot augusti vs. 101 000 eurot juuli müügitulemused). Väga positiivne on, et keskmise ostu suurus oli käesoleva aasta augustis 12,4% suurem võrrelduna eelmise aasta augustiga.
Külastasime Gamescom messi, kus kohtusime hulganisti uute ja vanade koostööpartneritega. Kuigi kogu messi toimumine lükati viimasele minutile ja see oli esimene selline füüsiline üritus peale COVID-19 pandeemia algust, siis oli hea meel näha mitmeid suuri ja uusi tegijaid.

Liigume plaanikohaselt edasi kõigis etappides nii turunduse, IT arendamisel kui meeskonna laienemisel:

1. Turundustegevused augustis keskendusid suve kampaaniate lõpetamisele ja brändi tuntuse kasvatamisele. 75% Punktide veebilehe liiklusest tuli orgaaniliselt ja on kasvavas trendis. See näitab, et Punktid kaubamärk muutub aina usaldusväärsemaks kasvava tarbijasegmendi jaoks ning nõudlus meie toodete vastu on kasvavas trendis.

2. IT-s jätkasime augustis uue süsteemi arendamist. Veel olemasolevas süsteemis keskendusime ainult ühele tegevusele: turundust toetavale tegevusele ja raportite haldamisele kasutajate kohta. Augustis liitus meiega 651 uut klienti.

3. Meeskonna laienemiseks plaanisime sel aastal värvata juurde 5 inimest – nii IT süsteemide arendusse, turundusse kui ka finantsvaldkonda. Esimese poolaasta jooksul värbasime 3 inimest,“ kommenteeris Punktide juhatuse liige Hannes Niid.

 

Punktide grupi müük kokku august 2022

Punktide grupi müük kokku        179 000 eurot
HVK Business OÜ müügitulu       68 000 eurot
Gamekeys OÜ vahendusteenuse brutosumma     111 000 eurot

2022. a augusti numbrid on ümardatud tuhande euro täpsusega ning numbrid ei ole veel lõplikud (st võivad vähesel määral muutuda), kuna 2022. a august ei ole veel raamatupidamises suletud.

*Vahendusteenus hõlmab videomängude, Nintendo, PlayStationi, Xboxi jne digitaalsete koodide veebipõhist müüki Punktide gruppi kuuluva Gamekeys OÜ poolt hallatava Punktide müügiplatvormi kaudu nii Eestis kui ka välisriikides. Brutosummaks on klientidelt saadud raha läbi Punktide platvormi, nimetatud siin ka kui müük.

 

Käesolevas teates avaldatud informatsioon vahendusteenuse brutosumma kohta ei kajastu Punktide finantsaruannetes, kuna Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kohaselt on vahendaja müügitulu üksnes vahendustasu, mitte lepingute alusel kogutud brutosummad. Vaatamata sellele lähtub Punktid oma kasvu ja edu hindamisel üksnes Gamekeys OÜ müügist (st vahendusteenuse brutosummast). Punktid annab müügitulemustest investoritele lühiülevaate igakuiselt ja põhjalikuma ülevaate kord kvartalis.

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid

Punktid Technologies AS-i juhatuse liige

E-mail: invest@punktid.com   

 

Punktid Technologies AS on Eestis asutatud ja tegutsev valdusettevõtja, mille tütarühinguteks on Gamekeys OÜ ja HVK Business OÜ.  Punktide grupp omab ja arendab  Eesti suurimat videomängude, Nintendo, PlayStationi, Xbox jne digitaalsete koodide veebipõhist müügikeskkonda, seejuures:

  • Gamekeys OÜ põhitegevuseks on maailma tuntuimate videomängude ja videomängude kinkekaartide vahendamine veebipõhises keskkonnas ning sellega seonduv klienditeenindus ja turundus nii Eestis kui välisriikides; ja
  • HVK Business OÜ põhitegevuseks on videomängude ja kinkekaartide hulgimüük äriklientidele, Punktid.com IT-projekti arendamine ja kasutusõiguse müük.