English Estonian
Avaldatud: 2023-11-20 13:38:20 CET
Elmo Rent
Börsiteade

Lisaselgitused Elmo grupi emaettevõtte saneerimise kohta

Elmo grupi emaettevõtte juhtkond on seisukohal, et saneerimine on pigem positiivne alternatiiv ning ettevõtte võimalus. Kinnitamaks ettevõtte aktsionäridele, fännidele, kriitikutele, partneritele ja võlausaldajatele on juhtkond koos suurimate aktsionäridega ning meeskonnaga veendumusel, et on palju põhjuseid pingutada ning, et saaks fokusseerida kõige prioriteetsematele eesmärkidele, on vaja võita lisaaega ning kaitset strateegiate elluviimiseks ning finantsvahendite kaasamiseks. 

 

Mis on täna Elmo grupi prioriteetsed eesmärgid? 

  • Keskkonnasõbralike sõidukite jagamisteenuse efektiivistamine ja sellesse uue partneri valimine, et tagada ettevõtte jätkusuutlikkus ja kiirelt kasvava uue äristrateegia „ukse ette toomise teenuse“ kasvatamine.  
  • Tütarfirmas kaugjuhtimise tehnoloogia arendus- ja müügikiiruse ning saavutatud rahvusvahelise momentumi hoidmine ja investoritelt sinna täiendava kapitali kaasamine.  

Nende eesmärkide nimel peame tegema keeruliste valikute vahel konkreetseid otsused, ka ebapopulaarselt otsuseid, nagu seda saneerimine võiks tunduda. 

 

Mis on meie plaan?  

Elmo grupi emaettevõte on asunud otsima partnerit või ostjat lühirendi ärisuunale, kus toimuvad mitmed paralleelselt läbirääkimised, kuid sobiva partneri valimine ning tehingu kinnitamine võib võtta aega veel mitmeid kuid. Läbirääkimisi peetakse välisettevõtetega, seega loodab juhtkond, et huviliste ringi lisandub veel ka Eesti ettevõtteid. Kuni uue partneri valimiseni on Elmo grupi emaettevõte tänaseks teinud ümberkorraldusi ja kasutusele võtnud meetmed lühirendi teenuse ümberkujundamiseks ja fokuseerimiseks ärikliendile, vähendamaks jooksvat kulubaasi, fookuse vähenemisest tekkinud kahjumit ja vanemate autode müügituludest vähendada kohustusi võlausaldajate ees. Strateegia põhineb autojagamisteenuse madalhooajale, mis algas oktoobrikuust ja kestab kuni kevadeni 2024.   

Lühirendi osas on meil peamise materiaalse varana autopark, immateriaalse varana IT-süsteemid (autopargi opereerimissüsteem ning eelmise aasta lõpus lansseeritud uus äpp, mis sisaldab „ukse ette toomise võimekust“ ning loodud ka võimalused lisateenusteks, nt planeerisime eelmisel aastal ka taksoäri liitmist), kliendibaas, kaubamärk, domeenid ning lisaks 10 aastat kompetentsi. Saneerimisel saadud ajapikendus võimaldab meil käimasolevatele läbirääkimistele pühenduda ning tehingud lõpuni viia, mille eelduslik tulu katab lühirendiga seotud tekkinud kohustused.  

Lisaks on Elmo grupi emaettevõtte eesmärgiks toetada ja kaitsta tehnoloogia tütarfirmat kõigega, et see ei kaotaks maailma ühe juhtiva tänavatel kaugjuhtimistehnoloogia arendaja ning aktiivset müügi läbirääkimiste momentumit. Arusaadavalt vajab see täiendavaid investeeringuid, mille kaasamine algas suvel ja hektilisest makrokliimast vaatamata on aktiivses läbirääkimiste faasis.  

Elmo kaugjuhtimise tehnoloogia on läbi valideerinud autotootja ja eraldi autotööstuse eksperdid. Viimastel kuudel pöördub meie poole 1-2 uut potentsiaalset tehnoloogia litsentseerimise klienti ja seda erinevatest valdkondadest, sh ka isesõitvate sõidukite arendajad - see näitab, et meie müügistrateegia on ennast õigustanud ja aktsionäride ning investorite investeeringud on efektiivselt kasutatud. 

 

Milliseks on kujunenud Elmo grupi emaettevõtte olukord?  

Rendiäriga seotud makseraskusi pole me varjanud ning parimas oskuses seda oma võlausaldajatega jaganud ning uus kokkuleppeid otsinud ja sõlminud. Olime planeerinud ja lubanud, et saame hiljemalt septembriks-oktoobriks kohustustega järjele, aga halastamatu ümbritsev majanduskeskkond ei ole seda toetanud ning protsessid veel realiseerumisel. Respekteerime, et kui võlausaldajatele antud tähtajad ja lubadused ei ole veel realiseerunud, siis tuleb neil asuda enda õiguste eest võitlema. Sama teeme meie ka oma võlglastega. Suurimad aktsionärid on sellel poolaastal täiendavalt mõlema ärisuuna jaoks käibevahenditeks ja investeeringutest süstinud üle 250 000 euro ja värskeima tegevusena oma vara vastu vahetanud nõudeid.   

Usume jätkuvalt, et Elmo keskkonnasõbalike sõidukitega ukse ette toomise renditeenus (üle 30% kogu sessioonidest on juba ukse ette toomisega) omab väärtust, mida on kasulik uute partneritega edasi edendada ning selle kaitseks oleme valinud saneerimise ajapikenduste saamiseks oodates võlausaldajatelt head tahet ning kannatlikust, millele saneeritava ettevõtte omanikud ja juhid vastavad pühendunud tööga.   

Elmo grupi emaettevõte soovib jätkata majandustegevust ning leiab, et ülaltoodud abinõusid rakendades on võimalik seda jätkata ja katta jooksvaid kohustusi töötajate, võlausaldajate, tarnijate ees kuni täiendavate investeeringute kaasamiseni ja lühirendi ärisuuna müügini, misjärel on võimalik ka tekkinud nõuete osaline või täielik ennetähtaegne likvideerimine. 

 

 

Allakirjutatu: 

 

Enn Laansoo, Jr. 

tegevjuht, juhatuse liige 

aktsionär 

 

Priit Haljak 

nõukogu liige, tehnoloogia juht 

Aktsionär