Estonian
Avaldatud: 2022-03-10 16:00:00 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Tuul Mobility OÜ tagatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

 

Tuul Mobility OÜ (registrikood 16391250, aadress Dunkri 9, 10123, Tallinn, Eesti Vabariik; edaspidi ka: Tuul Mobility) kuulutab käesolevaga välja oma tagatud võlakirjade avaliku pakkumise („Pakkumine“). Pakkumine viiakse läbi kooskõlas Tuul Mobility poolt Nasdaq Tallinn AS-i mitmepoolse kauplemissüsteemi First North reglemendi nõuete alusel koostatud ettevõte kirjeldusega („Ettevõtte Kirjeldus“), Tuul Mobility tagatud võlakirjade üldtingimustega ning võlakirjade lõplike tingimustega, mis on emitendi poolt kinnitatud 07.03.2022 ning avalikustatud Tuul Mobility veebileheküljel https://tuul.xyz/investorile/ .

Pakkumise raames pakub Tuul Mobility kuni 6200 tagatud võlakirja TUUL võlakiri 22-2027 nimiväärtusega 500 EUR, lunastustähtajaga 29. märts 2027 ning iga kuue kuu tagant makstava fikseeritud intressimääraga 10,00% aastas. Tagatud võlakirju pakutakse hinnaga EUR 500 ühe võlakirja kohta. Võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300002559 all. Võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Tuul Mobility juhatuse liikme Jaan Kekiševi kommentaar:

Elektritõukerataste renditeenust pakkuv ettevõte Tuul Mobility on teinud ettevalmistusi välisturule laienemiseks ja meie eesmärgiks on aastaga ettevõtte käivet kolmekordistada. Tuul Mobility kasvas välja Eesti tehnoloogiaettevõttest Comodule, mille põhitegevus on elektrirataste ja -tõukerataste internetti ühendamiseks vajalike lahenduste loomine. Keskkonnasõbraliku ja mugava liiklemise alternatiivi pakkumiseks arendas Comodule oma tõukeratta ja hakkas seda Tallinna tehases tootma. Võlakirjaemissioon viiakse läbi Tuule kasvu rahastamiseks. Võlakirju pakkuv Tuul Mobility OÜ on Comodule OÜ 100% tütarettevõte, mis registreeriti 2021.a. detsembris ning neljandas kvartalis oli tal 18 töötajat.

Võlakirjade märkimisperiood algab 11. märtsil 2022 kell 10:00 ja lõpeb 23. märtsil 2022 kell 16:00 Eesti aja järgi. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis

Pakutavate võlakirjade näol on tegemist Tuul Mobility võlakohustusega investori ees, mis on tagatud Tuul Mobility 100% emaettevõtja Comodule OÜ garantiiga.

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Ettevõtte Kirjelduses.

Pakkumise ajakava

Pakkumisperioodi algus                            11. märts 2022 kell 10:00

Pakkumisperioodi lõpp                              23. märts 2022 kell 16:00

Pakkumise tulemuste avalikustamine       25. märts 2022 või sellele lähedane kuupäev

Pakkumise arveldus                                  29. märts 2022 või sellele lähedane kuupäev

Esimene kauplemispäev                           04. aprill 2022  või sellele lähedane kuupäev

 

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures.

Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud andmetega märkimiskorralduse võlakirjade ostmiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt broneerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Ettevõtte Kirjelduses toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik: investori nimi
Väärtpaberikonto: investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur: investori kontohalduri nimi
Väärtpaber:   TUUL võlakiri 22-2027
ISIN kood:     EE3300002559
Väärtpaberite arv: Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida
Hind (võlakirja kohta): 500 eurot
Tehingu summa: Võlakirjade arv, mida Investor soovib märkida, korrutatuna võlakirja hinnaga
Tehingu vastaspool: Tuul Mobility OÜ
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99111076251  
Tehingu vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev: 29. märts 2022
Tehingu tüüp: “ost” või “märkimine”
Arvelduse liik „tehing makse vastu (DVP)“

 

Tuul Mobility tagatud võlakirjade kauplemisele võtmine

Tuul Mobility on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Eeldatav kauplemisele võtmise kuupäev on 04. aprill 2022 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi Tuul Mobility teeb kõik jõupingutused võlakirjade kauplemisele võtmiseks, ei saa Tuul Mobility võlakirjade kauplemisele võtmist tagada.

Ettevõtte Kirjelduse ja võlakirjatingimuste kättesaadavus

Ettevõtte Kirjeldus ning võlakirjade üldtingimused ning lõplikud tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Tuul Mobility veebilehel aadressil https://tuul.xyz/investorile/. Lisaks eelnevale on Ettevõtte Kirjeldus ja võlakirjade tingimused kättesaadavad Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi kaudu.

Enne Tuul Mobility võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Ettevõtte Kirjelduse, Tuul Mobility OÜ poolt 07.03.2022 kinnitatud tagatud võlakirjade üldtingimuste ning lõplike tingimuste ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. 

Jaan Kekišev

Tegevjuht

Tel: +372 516 0231

e-mail: investor@tuul.xyz

https://tuul.xyz/investorile/

 

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Tuul Mobility tagatud võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Ettevõtte Kirjeldusega ja võlakirjade tingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Tuul Mobility võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski teises jurisdiktsioonis.

 

 


TUUL 22-2027 volakirjade loplikud tingimused.pdf
Tuul Mobility - Ettevotte kirjeldus.pdf
Tuul Mobility tagatud volakirjade uldtingimused.pdf