Paskelbta: 2021-07-12 08:10:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

„Vilvi Group“ pardavimai 2021 m. birželio mėnesį

2021 m. birželio mėnesį konsoliduotos pardavimų pajamos buvo 12.91 mln. Eur arba 15.3% didesnės negu 2020 birželio mėnesį. Iš 12.91 mln. Eur, SIA “Baltic Dairy Board” pardavimų pajamos sudarė 0,36 mln. Eur.  Grupės pardavimai 2021 m. sausio - birželio mėn. buvo 68.28 mln. EUR arba 22.2% didesni negu per tą patį laikotarpį 2020 m.

2021.04.01 „Vilvi Group“ priklausanti AB Vilkyškių pieninė užbaigė įmonės SIA „Baltic Dairy Board“ 70 % akcijų paketo įsigijimo sandorį. SIA „Baltic Dairy Board“ yra Latvijos bendrovė, kuri specializuojasi aukštos pridėtinės vertės pieno produktų ingredientų gamyboje ir prekyboje bei pieno ir išrūgų skaidyme.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102