English Lithuanian
Paskelbta: 2021-09-30 08:30:00 CEST
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Šiaulių bankas TITRO III.9 aukcione skolinasi 478,81 milijono eurų

AB Šiaulių bankas  (toliau – Bankas) rugsėjo 29 d. per ECB TITRO III.9 operaciją pasiskolino 478,81 milijono eurų trijų metų laikotarpiui. Paskolos grąžinimo terminas - 2024 m. rugsėjo 25 d., grąžinimo prieš terminą galimybe bus galima pasinaudoti nuo 2022 m. birželio 29 d. Bankams, pasiekusiems tinkamą grynąjį skolinimą specialiu ataskaitiniu laikotarpiu, TITRO III.9 operacija gautai paskolai iki 2022 m. birželio 23 d. gali būti taikoma -1,0% palūkanų norma.

Bendra ECB Bankui nustatyta skolinimosi TITRO III operacijomis suma yra 628,81 milijono eurų ir po šios TITRO III.9 operacijos ji visa yra panaudota.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt
tel. +370 5 2032 200