Published: 2020-01-16 13:55:18 CET
Pillar Capital, AS
Finanšu kalendārs

New Hanza Capital, AS finanšu pārskatu publicēšanas kalendārs 2020. un 2021.gadam

Rīga, Latvija, 2020-01-16 13:55 CET -- New Hanza Capital, AS koncerna finanšu pārskati par 2019. un 2020. gadu tiks publicēti sekojošos datumos:

Notikums Datums
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī (nerevidēti) 02.03.2020 – 06.03.2020
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī (revidēti) 24.04.2020 – 30.04.2020
Saīsinātie starpperioda konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 31. martā (nerevidēti) 18.05.2020 – 22.05.2020
Saīsinātie starpperioda konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā (nerevidēti) 17.08.2020 – 21.08.2020
Saīsinātie starpperioda konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. septembrī (nerevidēti) 16.11.2020 – 20.11.2020
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī (nerevidēti) 08.03.2021 – 12.03.2021
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī (revidēti) 26.04.2021 – 30.04.2021

 

         Artūrs Eglītis
         Komunikācijas vadītājs
         New Hanza Capital, AS