Paskelbta: 2021-11-25 06:56:46 CET
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2021 m. Lapkričio 24 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2021-11-25 06:56 CET --  

OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2021 m. Lapkričio 24 d. –  15.9989 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2021 m. Lapkričio 24 
d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2021 m. 
Lapkričio 24 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2021 m. 
Lapkričio 24 d. – 157667 vnt.


 

         Orion Asset Management