Avaldatud: 2021-03-08 16:00:00 CET
Inbank
Börsiteade

Teadaanne muudatusest Inbank AS-i põhikirjas

Inbank esitas aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku muuta Inbank AS-i põhikirja järgmiselt:

6.3 Nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates põhikirja redaktsiooni kehtima hakkamisest suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Nõukogu ei või suurendada aktsiakapitali rohkem kui 1/10 aktsiakapitalist, mis oli registreeritud põhikirja redaktsiooni jõustumise ajal.

Põhikirja muutmine otsustatakse aktsionäride üldkoosolekul 30. märtsil 2021.

Lisainfo:

Merit Arva
Inbank AS
korporatiivkommunikatsiooni juht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550