Publicēts: 2019-10-15 09:41:53 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu kalendārs

Par izmaiņām finanšu kalendārā

Rīga, Latvija, 2019-10-15 09:41 CEST -- Periodā no 19.11.2019 līdz 22.11.2019 tiks publicēti likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētie un atsevišķie nerevidētie saīsinātie starpperioda pārskati par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 30. septembrī.

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com