Paskelbta: 2021-06-11 12:42:02 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. birželio 10 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-06-11 12:42 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. birželio 10 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 42,8489 4,0134 0,9209 160213,4471
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,1570 2,2646 1,5212 679034,7355
INVL Baltijos fondas 45,0083 15,308288 1059,38815 212830,629267

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com