Offentliggjort: 2016-02-15 09:17:27 CET
PFA Invest
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling:

 

 Tirsdag den 1. marts 2016, kl. 16.00 

hos PFA

Sundkrogsgade 4

2100 København Ø

 

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement.

Indkaldelse med dagsorden er vedhæftet denne meddelelse. Dagsorden med fuldstændige forslag fremsat af bestyrelsen er tilgængelig på foreningens hjemmeside www.pfainvest.dk .

Adgangskort og stemmesedler kan bestilles via investorportalen på foreningens hjemmeside www.pfainvest.dk eller ved henvendelse til foreningens kontor.

Tilmeldingen skal være registreret senest den 26. februar 2016, kl. 16.00.

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er desuden betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 23. februar 2016 og er noteret på navn i foreningens bøger.

Hvis du ikke deltager i generalforsamlingen, har du ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig eller give bestyrelsen fuldmagt til at stemme på dine vegne. Dette gøres via investorportalen på foreningens hjemmeside www.pfainvest.dk .

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen PFA Invest


NASDAQ nr 5 2016 Indkaldelse til ordinr generalforsamling inkl Dagsorden.pdf
Bilag 3 - Fuldmagt til bestyrelsen GF PFA Invest 01.03.2016.pdf
Bilag 2 - Udkast til ndrede vedtgter_01.03.2016_mark up.pdf
Bilag 1 - Arsrapport. Endelig version 110216.pdf