Publicēts: 2015-01-21 15:21:28 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

21.janvāra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts)

Trešdien, 21. janvārī, tika izsolīti 3 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2018.gada 23.janvārī.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 16 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 131,425 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 8,2 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,75% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,280%.

Fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās obligācijas 4,0 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 18,801 milj.EUR un pārsniedza pārdoto apjomu 4,7 reizes.

 

 

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr. 67094324
         Mob.tālr.26499049
         E-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase