Published: 2020-04-07 15:30:00 CEST
Kapitalforeningen Wealth Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Meddelelse om ændring af midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag i Kapitalforeningen Wealth Invest

Den generelle volatilitet på de finansielle markeder er faldet lidt, og derfor reduceres de midlertidige forhøjelser af det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag på følgende afdeling under Kapitalforeningen Wealth Invest

Ændringerne er gældende fra onsdag den 8. april 2020. 

  Normal Nuværende  Kommende
ISIN HandelstillægHandelsfradrag HandelstillægHandelsfradrag HandelstillægHandelsfradrag
          
DK0061067220AKL CABA Optimal Plus I0,400,40 0,600,60 0,500,50


Når der igen vendes tilbage til emissionstillæg og indløsningsfradrag i henhold til prospektet vil der blive givet meddelelse herom.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Peter Kock på tlf. 33281415.  

Med venlig hilsen

Kapitalforeningen Wealth Invest