English Lithuanian
Paskelbta: 2024-01-04 15:30:00 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Kita informacija

„Vilvi Group“ informacijos skelbimo kalendorius

„Vilvi group“ informacija bus skelbiami tokia tvarka:

2024 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2024 m. vasario 29 d. – tarpinė konsoliduota 2023 m. 12 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2024 m. balandžio 5 d. – audito patvirtinta 2023 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė;
2024 m. balandžio 26 d. – eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas;
2024 m. gegužės 31 d. – tarpinė konsoliduota 2024 m. 3 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2024 m. rugpjūčio 30 d. – tarpinė konsoliduota 2024 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2024 m. lapkričio 29 d. – tarpinė konsoliduota 2024 m. 9 mėnesių finansinė atskaitomybė.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: 8 441 55 102